VOM AVEA HĂRȚI INTERACTIVE ALE TERENURILOR AGRICOLE

14 nov 2023
Evidenţa tehnică, economică şi juridică a terenurilor agricole va fi îmbunătățită. În acest sens, vor fi dezvoltate sisteme informaționale compuse din hărți interactive, unde vor putea fi înregistrate și arhivate date cu privire la suprafața și calitatea terenurilor agricole, soiurile de culturi cultivate, fertilizanții utilizați ș.a.
 
Pentru realizarea acestui proiect, țara noastră va beneficia de suportul fondului German Sparkassenstiftung în Moldova (GSM), parte componentă a grupului financiar Sparkassen.
 
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a menționat că elaborarea unor sisteme informaționale în sectorul agricol este o necesitate stringentă din perspectiva subvenționării mai eficiente a fermierilor. Totodată, oficialul susține că de-a lungul lanțului de aprovizionare vor fi înregistrate numeroase beneficii, fiind asigurat un randament mai înalt al culturilor și sporită transparența în procesul de producție.
 
Recent, Parlamentul a votat proiectul de lege privind mai multe modificări la Codul Funciar. În noul Cod sunt menținute unele obligații și interdicții din vechiul document. Va fi și în continuare interzisă dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă sau din fondul forestier de către persoane și întreprinderi străine.
 
Potrivit noilor reglementări, în cazul în care terenurile nu vor fi ținute în stare fitosanitară, autoritatea publică locală va iniția acțiuni de somare a proprietarului. Dacă somația rămâne fără răspuns, primăria din localitate poate să-și rezerve dreptul de a administra terenul respectiv și de a dispune arendarea acestuia, pentru a preveni afectarea terenurilor adiacente cu boli, buruieni și vătămători.
 
De asemenea, deținătorii de terenuri vor fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului, conform măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole.
 
Suplimentar, Codul funciar prevede instituirea normelor privind crearea sistemului informațional Cadastru funciar, care va ține evidența terenurilor după categorii și moduri de folosință.
 
Proiectul urmează a fi supus de către parlamentari celui de-al doilea vot.
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate
loading ...