VOM AVEA REGISTRU ELECTRONIC DE ATENȚIONARE ÎN CAZ DE ATAC AL DĂUNĂTORILOR

29 dec 2023
Proiectul de lege privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. Acesta prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în materie de standarde fitosanitare pentru sănătatea plantelor.
 
Legea are ca scop consolidarea cadrului normativ în vederea creării condițiilor de protecție a plantelor și carantinei fitosanitare, care să asigure protejarea teritoriului țării împotriva introducerii și răspândirii, inclusiv din alte țări, a organismelor dăunătoare plantelor. Documentul stabilește norme referitoare la criteriile pentru identificarea organismelor dăunătoare de carantină; organisme dăunătoare prioritare – cele al căror potențial impact economic, ecologic sau social este cel mai sever pentru Republica Moldova.
 
Alte prevederi ale proiectului se referă la instituirea unui sistem electronic de notificare în cazul suspiciunilor privind prezența organismelor dăunătoare plantelor. La identificarea unor pericole iminente de intrare a unui organism dăunător de carantină pe teritoriul țării, unde organismul dăunător nu este încă prezent, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) va notifica imediat părțile semnatare ale Convenției Internaționale pentru Protecția Plantelor, la care Republica Moldova este parte.
 
Prin actul adoptat se  reglementează și certificarea plantelor și a produselor vegetale. Astfel, la propunerea ANSA, Guvernul va aproba lista plantelor, produselor vegetale, precum și a țărilor de origine sau de expediere, pentru care este necesar un certificat fitosanitar. Totodată, Guvernul va aproba și o listă a plantelor, produselor vegetale și altor obiecte a căror circulație pe teritoriul țării va necesita un pașaport fitosanitar. De asemenea, sunt prevăzute și pașapoarte fitosanitare pentru export. Documentul vizează și aprobarea planurilor de gestionare a riscurilor legate de organismele dăunătoare plantelor.
 
loading ...