GĂRGĂRIȚA (RĂȚIȘOARA) PORUMBULUI. Semne de atac, prevenire, combatere

04 jul 2023
Gărgărița (rățișoara) porumbului este o specie polifagă. Insectele hibernante atacă plantele tinere de porumb, floarea – soarelui, orz, sfeclă de zahăr, tutun. Plantele abia răsărite sunt retezate la nivelul coletului, iar într-o fază mai avansată a culturii insectele rod marginile frunzelor sub forma unor trepte. În această fază, plantele se refac, dar vor rămâne întârziate în vegetaţie. La un atac în masă, în faza cotiledonală, soluţia nu este alta decât reînsămânţarea cu sămânţă protejată chimic.
 
Cum recunoaștem atacul gărgăriței?
Cel mai periculos este atacul din timpul răsăritului când plantele pot fi retezate. Aceste plante sunt pierdute, iar dacă frecvența plantelor retezate este mare, culturile sunt întoarse de multe ori. Uneori insectele rod frunzele în faza de cornet. La deschiderea frunzelor se vor observa perforații circulare cu dispunere transversală. De la 4 - 5 frunze, plantele de porumb nu mai sunt în pericol. În această fenofază, Tanymecus dilaticollis va ataca frunzele pe margini. Atacul se manifestă sub formă de trepte. Astfel de plante vor avea creșteri încetinite care se pot traduce prin pierderi în producție uneori. Dăunătorul atacă în perioadele călduroase, însorite și cu temperaturi medii diurne ce trec de 20 grade C. Sub această temperatură și în prezența precipitațiilor sau timp noros, insecta își încetinește activitatea.
 
Citește și: SFREDELITORUL PORUMBULUI

Combaterea gărgăriței porumbului
Respectarea rotației este foarte importantă și ne-ar putea feri de gărgăriță.

Lucrările de întreținere și tratarea seminței cu insecticide, de asemenea, țin departe dăunătorul.

Planta premergătoare este și ea importantă. Dacă este una preferată de dăunător, va lăsa în urmă o rezervă importantă. Nu cultivați porumb după porumb, după sorg, după sfeclă de zahăr sau floarea-soarelui. Cultivați porumb după grâu, după mazăre, după orz, după in.

Citește și: COPILI LA PORUMB

Trebuie să fiți atenți nu doar la planta premergătoare, ci și la plantele cultivate în vecinătate.

Distrugerea buruienilor gazdă este o lucrare importantă care va diminua populațiile dăunătorului.

Dacă nu se face tratamentul seminței, atunci se poate face un tratament în perioada de răsărire. Sunt foarte eficiente.

Citește și: DĂUNĂTORII PORUMBULUI

Specialiștii recomandă: acetamipridul, deltametrinul, fosmetul, lambda - cihalotrinul, cipermetrin. Pe solele care sunt puternic infestate se poate face un tratament înainte de semănat.
 
Bibliografie: Ghid privind răspândirea geografică, identificarea, modul de atac, biologie, și metodele de combatere a dăunătorilor în principalele culturi de câmp.
loading ...