RUGINA GALBENĂ ȘI RUGINA NEAGRĂ A GRÂULUI. Simptome, combatere

01 mai 2023
Întrucât am avut o iarnă caldă și primăvara este cu precipitații frecvente, riscul de infectare a grâului cu diverși agenți patogeni este mare. Prima etapă importantă în monitorizarea grâului este faza timpurie a BBCH 31/32. La grâul de toamnă nu sunt recomandate tratamente fungicide înainte de stadiul cu 2 noduri (BBCH 32). O excepție se aplică infestării foarte timpurii cu rugina galbenă. Rugina galbenă din grâu ar trebui combătută de la BBCH 31 când primele atacuri devin vizibile.
 

RUGINA GALBENĂ A GRÂULUI

Rugina galbenă - Descriere / Simptome

Simptomele ruginii galbene apar pe frunzele plantelor avansate în vegetație, sub formă de pustule galbene - portocalii, așezate în rânduri paralele. Epidemiile pornesc adesea de la plante individuale, de cele mai multe ori toamna. Simptomele evoluează încet în timpul iernii, uneori chiar lipsesc până primăvara devreme, când se observă în câmp focare cu plante infectate. Înainte de acest stadiu, uredopustulele galbene-portocalii sunt dificil de deosebit de cele produse de rugina brună.

Pe frunzele tinere, leziunile produse de rugina galbenă tind să se mărească, luând forma unor benzi care pornesc de la leziunea sporulantă.

Pe frunzele mature, pustulele sunt dispuse în mod evident în striuri, de unde și denumirea de rugină striată. Infecțiile puternice determină clorozarea, apoi necrozarea frunzelor, iar în final, în situația în care vremea este caldă și secetoasă, în lunile mai-iunie, uscarea plantelor.În cazul atacurilor severe, poate fi infectat și spicul, formându-se mase mari de spori între bob și glume. La sfârșitul perioadei de vegetație, se formează uneori în teleutopustule, teliosporii (spori secundari de culoare neagră).

Rugina galbenă - Diagnostic

În stadii epidemice timpurii, apariţie sub formă de vetre răspândită pe tot câmpul. Sporangii portocalii până la galben-lămâios erup din frunze. Tipice sunt benzi longitudinale în lungime de 7 - 11 cm din sporangii dispuşi des şi decolorări clorotice, care sunt situate paralel cu nervurile frunzei. Ulterior, întreg limbul poate fi infestat de ciupercă. În cele din urmă frunzele se despică şi se înfăşoară.

Rugina galbenă – Combatere

Rugina galbenă poate fi controlată bine la început cu azoli (Antibiotice antifungice). Strobilurinele și carboxamidele, folosite ulterior, oferă o protecție de lungă durată.

Măsuri agronomice preventive:
  • Distrugerea samulastrelor de cereale înaintea începerii semănatului de toamnă.
  • Alegerea unui termen târziu de semănat toamna, dar în epoca optimă.
  • Utilizarea soiurilor cu nivel mai tolerant de rezistenţă.
Măsuri de combatere chimică:

Infestare vizibilă (vetre cu simptome specifice) de la BBCH 31: aplicarea imediată a tratamentelor cu fungicide avizate.


RUGINA NEAGRĂ A GRÂULUI

Rugina neagră - Descriere / Simptome

La început, se formează pustule liniare de culoare neagră, care ulterior se unesc și formează striuri longitudinale. Rugina neagră are drept gazdă intermediară plantele de Berberis și Mahonia sp. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de teleutospori. În primăvară aceaștia produc spori (bazidiospori), care infectează speciile de Berberis. În frunzele atacate se formează picnidiile și apoi ecidiile. Ecidiosporii sunt cei care infectează plantele de grâu. Infecţiile următoare în cadrul lanurilor de grâu se fac prin uredospori. Către sfârșitul vegetaţiei grâului se formează și teleutosporii și ciclul se reia. Rugina neagră este o boală care produce pagube importante.

Rugina neagră - Diagnostic

Ȋncepând cu ȋnfrăţirea, pot să apară pustule ruginii, ovale, neregulate (uredosporangii) pe partea superioară a frunzei. Mai rar se pot găsi şi pe partea inferioară a frunzei, pe axile foliare şi spice. Pustulele sunt înconjurate adesea de o zonă deschisă („insule verzi”). Cu puţin timp înainte de înflorire pe partea inferioară a frunzei se găsesc pustule negre brune (teleutosporangii). Poate fi confundată în anumite împrejurări cu rugina galbenă (Puccinia striiformis, n. trad.), întrucât intervin coloraţii similare. O caracteristică de diferenţiere clară este totuşi dispunerea în benzi a pustulelor la rugina galbenă.Rugina neagră - Combatere

Măsuri agrotehnice preventive:
  • Întreruperea „punţii verzi“ prin distrugerea la timp a resturilor de cereale rămase pe câmp după recoltare şi distrugerea samulastrei.
  • Cultivarea soiurilor puţin sensibile precum şi a soiurilor timpurii.
  • Evitarea semănatului, prea devreme a grâului de toamnă.
  • Fertilizarea echilibrată cu azot (a se evita aplicarea dozelor mari de azot).
Tratamente cu fungicide:

Aplicarea fungicidului cu durată de acţiune pronunţată la identificarea primei infestări. Cele mai bune rezultate se obţin prin aplicarea tratamentelor preventive cu produse avizate.

Specialiștii recomandă să utilizați efectul bun pe termen lung al strobilurinelor împotriva ruginii maro și galbene în locurile cu randament ridicat. Datorită efectului de lungă durată, preparatele combinate au un efect avantajos față de aplicațiile cu azoli puri. Echivalente cu variantele azol și strobilurină sunt combinațiile fungicide de azol și carboxamidă sau azol și picolinamidă.

Sursa: AgroBasf 
loading ...