LEGUMICULTORII ȘI-AU TRANSMIS SOLICITĂRILE LA GUVERN

20 feb 2024
Legumicultorii implicați în crearea Asociației Producătorilor de Legume din Moldova au pornit procesul de constituire și activitate al organizației. Primul pas în acest sens a fost făcut prin elaborarea unui document de poziție adresat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Scrisoarea conține o serie de recomandări privind implementarea politicii de subvenționare și în mod special se referă la îmbunătățirea acesteia, în conformitate cu necesitățile sectorului legumicol.
 
Problematicile, dar și direcțiile în care este necesară intervenția statului au fost colectate și discutate în cadrul celor 11 Adunări Regionale, la care au participat peste 400 de legumicultori din toată țara. Astfel, au fost identificate câteva priorități, iată câteva dintre cele mai importante:
 
  • subvenționarea echitabilă a sectorului în aceleași condiții stabilite și pentru alte domenii,
  • fixarea din start a termenilor de depunere a dosarelor pentru proiectele investiționale,
  • sporirea accesului la apa pentru irigare prin simplificarea mecanismului de obținere a autorizațiilor pentru irigare,
  • stimularea creșterii produselor legumicole deficitare pe piață, după modelul României,
  • subvenționarea adițională a producerii în sere prin plăți directe la metru pătrat de teren în spațiul protejat,
  • introducerea subvenționării pentru produsele biologice (insecte) de combatere a dăunătorilor,
  • subvenționarea producerii legumelor în câmp deschis pe suport vertical subvenționarea tehnicii agricole și combinelor de recoltare a legumelor, inclusiv platformelor de recoltare și altor utilaje și echipamente conexe pentru recoltarea legumelor, atât în câmp deschis cât și în câmp protejat etc.
 
Documentul de poziție a fost semnat de membrii Grupului de Inițiativă și a fost expediat Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea.
 
Daniela Avraman, producătoare de legume din Edineț, membră a Grupului de Inițiativă susține că doar prin acțiuni comune, concertate se pot face transformări pozitive:
 
Avem nevoie de o forță unică, pe care să ne bazăm ca să reușim să ne facem auziți. În prezent, sectorul se confruntă cu o mulțime de probleme, iar lipsa accesului la apă și sistemele de irigare, este una comună pentru toți legumicultorii. Dacă fiecare producător va merge la minister pentru discuții individuale, nu avem șanse. Dar odată ce ne unim, cred că vom crea un mecanism de colaborare și conlucrare cu factorii de decizie.
 
Nicolae Strungaru, producător de legume în spațiul protejat din raionul Ungheni, de asemenea susține că legumicultorii demult au nevoie de o asemenea structură:
 
Din 2000 de când fac legumicultură, am avut ocazia să merg în vizite de studiu în străinătate. Am fost în SUA și Germania și ceea ce se preconizează acum de a fi făcut în domeniul legumicol în Republica Moldova, în acele țări funcționează de multă vreme și aduce beneficii sectorului. Personal, consider că este un obiectiv de o importanță majoră pentru agenții economici care se ocupă cu producerea legumelor. 
 
Totodată, Aurelia Bondari directorul executiv, FARM susține că producătorii de legume au nevoie de cadru permanent de discuții cu conducerea ministerului, pentru a fortifica încrederea acestora în forțele proprii și pentru a pune temelia unui parteneriat și dialog de durată între producători și instituțiile statului:
 
Înaintarea către MAIA a acestei scrisori, este un prim pas consolidat pe care-l fac legumicultorii pentru susținerea și dezvoltarea sectorului. Acceptarea acestor inițiative va încuraja procesul de asociere a legumicultorilor și implicarea lor activă la îmbunătățirea politicilor publice pentru sectorul legumicol.
 
Reamintim că în perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024, Federația Agricultorilor din Moldova, FARM cu susținerea Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală, USAID a organizat 11 Adunări Regionale, care au avut scopul de a stimula legumicultorii din toată țara de a crea o asociație de profil. Iar la 14 februarie a avut loc primul atelier al Grupului de Inițiativă, unde s-a lucrat asupra elaborării planului și sarcinilor asociației.
loading ...