PATRU MINISTERE ÎȘI UNESC FORȚELE PENTRU A DEZVOLTAA MOLDOVA CA DESTINAȚIE TURISTICĂ

17 apr 2024
Patru ministere își unesc forțele pentru a îmbunătăți atractivitatea Moldovei ca destinație turistică. În acest scop, la Chișinău, a fost lansată o platformă interministerială dedicată coordonării activităților în turism.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului au consolidat eforturile în vederea dezvoltării regionale integrate a turismului.
 
În acest sens, cu suportul strategic al Proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală, a fost elaborat Studiul „Dezvoltarea regională integrată a turismului: Politici și Intervenții”, care analizează situația dezvoltării și prioritizării turismului în regiuni și în cadrul unităților administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de criteriile adaptate la Indexul dezvoltării turismului al Fondului Economic Mondial. A fost elaborată Matricea analitică a regiunilor și raioanelor privind prioritizarea hub-urilor de dezvoltare a turismului, conform unui index de evaluare a unităților teritorial administrative.
 
Un alt aspect important al Studiului este argumentarea procesului de implementare a Metodologiei „Hub and Spoke” (centru-și-raze) privind dezvoltarea regională, care reprezintă un cadru eficient de planificare ce se raliază la centre (hub-uri), cu o densitate înaltă a atracțiilor și antreprenorilor în turism, și dezvoltarea conexiunilor (spoke-uri) cu afaceri și atracții emergente din jurul său, consacrându-se, în final, în destinații turistice regionale viabile, competitive și atractive. Coordonarea intervențiilor și programelor autorităților, donatorilor și antreprenorilor devin critice pentru a asigura un impact rapid, durabil și valoros comunităților.
 
Republica Moldova poate oferi turiștilor experiențe autentice, prin prisma oenoturismului și agro-turismului. Noi ne preocupăm de dezvoltarea acestor ramuri, prin intermediul politicilor și programelor de subvenționare. Resursele financiare de care beneficiază fermierii și antreprenorii din zonele rurale nu doar că îi ajută să își dezvolte afacerile, ci contribuie și la conservarea peisajului rural și a elementelor tradiționale esențiale în atracția turistică, a menționat vicepremierul Vladimir Bolea.
 
Ministrul Sergiu Prodan a menționat că fiecare regiune din Republica Moldova are un potențial turistic unic, iar pentru a-l valorifica și a asigura o dezvoltare sustenabilă și echilibrată a turismului în profil regional, este necesară o abordare coordonată între diferitele domenii de competență, precum și o sincronizare a politicilor publice la nivel național și regional. Punerea în aplicare a recomandărilor înaintate în Studiu va consolida cooperarea între autoritățile publice centrale și locale, va aduce beneficii în primul rând comunităților locale, care au nevoie de susținere și încurajare pentru a-și valorifica potențialul turistic.
 
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu a afirmat că dezvoltarea regională și a infrastructurii reprezintă un catalizator pentru dezvoltarea turismului în regiuni, iar activitatea de turism, la rândul său creează oportunități de dezvoltare social-economică și necesită un angajament coerent și consecvent. Coordonarea intervențiilor în acest domeniu printr-o platformă interministerială va contribui la sporirea eficienței investițiilor în dezvoltarea regională și a infrastructurii.
 
Ministrul Mediului Sergiu Lazarencu a menționat că tendința recentă de imersiune și reconectare cu natura creează oportunități pentru dezvoltarea de noi produse și experiențe turistice în ariile naturale protejate, parcurile naționale, codrii, râurile și lacurile noastre, dar activitatea turistică trebuie să fie prietenoasă mediului și să impună un cadru clar de protecție a mediului. Printr-o abordare sustenabilă putem genera o dezvoltare armonioasă a turismului pentru generațiile actuale, dar și cele viitoare.
 
Prezent la eveniment, John Riordan, șeful adjunct al Misiunii USAID Moldova a afirmat că Moldova are un potențial semnificativ pentru dezvoltarea turismului, datorită patrimoniului cultural bogat și turismului viticol. În același timp, sectorul turismului din Moldova se confruntă cu provocărilor cauzate de conflictul din Ucraina, care afectează turismul receptor și investițiile în infrastructură. USAID își menține angajamentul continuu în consolidarea sectorului turistic al Moldovei, acesta având un rol vital în creșterea economică și dezvoltarea durabilă, în special în zonele rurale. Prin intermediul Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, vom continua să oferim asistență tehnică, instruiri, grant-uri și să construim colaborări fructuoase, având ca scop îmbunătățirea rezilienței și durabilității sectorului turismului din Moldova.
 
În scopul consolidării eforturilor în dezvoltarea regională integrată a turismului, miniștrii au consimțit angajamentul de a iniția o platformă interministerială de coordonare a activităților pe filiera turismului. Un cadru de cooperare între aceste autorități publice centrale va stabili obiectivele, prioritățile, dar și acțiunile de implementare, în conformitate cu prioritățile Guvernului și politicile publice.
 
 
loading ...