FORMAREA BUTUCILOR PENTRU STRUGURII DE MASĂ ÎN SISTEM PROTEJAT

25 jan 2024
Pentru agrocomplexul sistemului de cultură proterjat în Republica Moldova sunt utilizate forme joase fără tulpină, aşa ca evantai cu multe braţe, evantai unilateral, moldovenească de spalier sau moldovenească unilaterală cu două sau patru braţe şi fără braţe
 
Direcţionarea unilaterală a braţelor permite executarea îngropatului şi dezgropatului butucilor în mod mecanizat cu dispozitive şi maşini agricole speciale. Îngropatul viilor în Republica Moldova se efectuează complet cu protecţia tuturor elementelor constructive ale butucilor cu un strat de solsau parţial prinmuşuroirea completă a căpăţânii, braţelor şi punţilor de rod, iar coardele de un an numai parţial, partea inferioară a lor.
 
Ultima modalitate de protecţie se utilizează îndeosebi pe pante cu înclinaţii mai mare de 5-6o , unde mecanismele nu pot fi folosite. În aceste cazuri mai bine de format butucii fără braţe sau evantai cu braţe scurte pentru a efectua îngropatul parţial concomitent cu aratul de toamnă (în părţi) iar dezgropatul concomitent cu aratul de primăvară (la cormană) cu descoperire definitivă manuală sau cu ajutorul dispozitivului PNV-000, pneumatic. Formele unilaterale permit efectuarea acestor lucrări complet mecanizat utilizând maşinile PRVN-2,5A, PRVM-3 cu dispozitivul de dirijare a coardelor PRVN-39000 la îngropare şi PRVN-74000 la dezgroparea butucilor.
 
Pentru executarea îngropatului şi dezgropatului butucilor în mod complet mecanizat se recomandă forme unilaterale de dimensiuni mai mici. În astfel de plantaţii viţele se plantează mai des. În cazul îngropării manuale, se utilizează forme mai mari de spalier sau evantai bilaterale cu plantare mai rară. În ambele cazuri butucii se conduc pe spalier vertical unilateral cu 3-4 nivele de sârme.


 
Forma butucului „Evantai unilateral sau semievantai” se caracterizează prin dirijarea unilaterală a braţelor de diferită lungime pentru amplasarea lor raţională pe spalier. La capetele braţelor se formează punţi cu verigile de rod. Lungimea braţelor depinde de densitatea butucilor pe rând. Braţul superior este cel mai lung. El trebuie să ajungă la butucul vecin. Restul sunt mai scurte cu 15-20 cm.

La baza braţelor în direcţia înclinaţiei se lasă cepi de restabilire. În caz de afectări mecanice sau pieirii bra-ţului se restabilesc din lăstarii formaţi pe aceşti cepi de restabilire.
 
Tăierea se face după principiul verigii de rod. Această formă este relativ slabă. Rezultate bune asigură la soiurile cu creştere slabă, pe soluri mai puţin fertile şi umiditate deficitară. Creşterea butucilor în astfel de condiţii este relativ limitată.
 
Forma moldovenească de spalier unilaterală este caracterizată prin existenţa a 2-3 braţe cu ramificaţii pe ele. Braţele diferă după lungime şi sunt îndreptate într-o parte. Pe ramificaţii şi la capătul braţelor se formează verigi de rod. Braţul superior este cel mai lung şi pe el se pot forma 2 ramificaţii. El atinge capul butucului vecin, iar braţele de jos, mai mici cu o ramificaţie. Pe soluri bogate, la soiuri viguroase şi în condiţii de irigare distanţa dintre butuci pe rând se măreşte. În acest caz se poate forma şi al treilea braţ cu 1-2 ramificaţii. Aceasta permite de a mări sarcina butucilor cu verigi de rod. La baza braţelor multianuale se formează cepi de restabilire a braţelor în caz de afectări mecanice.
 
Tăierea se execută după principiul verigii de rod. Sarcina butucilor se reglează prin numărul de braţe, ramificaţii şi verigi de rod, prin numărul şi lungimea coardelor de rod. Această formă este mai puternică, ca cea descrisă mai sus, şi permite reglarea încărcăturii într-un diapazon mai larg în caz de iernare slabă, în dependenţă de particularităţile biologice ale soiurilor, condiţiile de cultivare etc.
 
Forma dată se recomandă pentru soiurile cu vigoarea de creştere mare şi medie, în condiţii bune privind asigurarea cu elemente nutritive şi umiditate.
 
Forma cu căpăţână fără braţe se practică în caz de îngropare prin intermediu muşuroaielor şi dezgropare mecanizată. Această formă este lipsită de braţe multianuale complet, cea ce simplifică protejarea mecanizată a butucilor peste iarnă.
 
Pe căpăţâna butucului se formează 3-4 coarde de rod lungi, a câte 16-20 ochi, amplasate pe punţi scurte de doi ani şi 5-6 cepi a câte 4-5 ochi direct pe căpăţână sau la baza punţilor. Coardele de rod se leagă arcuit la a doua sârmă a spalierului, aflată la 60-70 cm de la sol.
 
Lăstarii dezvoltaţi pe cepi se leagă oblic de prima sârmă, care trebuie să fie mobilă la 25-30 cm de sol. După nodurile 30-35 lăstarii din cepi se îndreaptă vertical. Lăstarilor dezvoltaţi din ochii coardelor de rod se leagă la a 3-4 sârmă.
 
Toamna sârma din nivelul inferior se eliberează şi se îngroapă împreună cu coardele, crescute pe cepi. Se poate practica tăierea prealabilă de toamnă-iarnă mai sus de stratul de sol, care acoperă coardele, iar tăierea definitivă se face primăvara după descoperirea butucilor cu maşina PRVN-74000 sau alte dispozitive.


 
La tăierea definitivă, coardele de rod din anul trecut se înlătură, iar coarde noi de rod se formează din cele dezvoltate pe cepii, care au fost îngropaţi (protejaţi). Restul coardelor se scurtează la cepi. Conform unor autori (I.Mihailiuc, L.Parfenenico şi M.Cuharschi, 1975) această formă asigură la soiurile de masă cea mai bună creştere şi formare a bobiţelor în struguri, contribuie la sporirea recoltei şi masei de struguri, ameliorează aspectul lor exterior şi marfar.
 
Formele „evantai cu multe braţe” şi „moldovenească de spalier cu 2-4 braţe” se utilizează, de regulă, pe pante cu mari înclinaţii, unde îngropatul se efectuează manual, pe loturile de lângă case şi vile, pe suprafeţe mici.
 
Forma „evantai cu multe braţe” se caracterizează prin prezenţa a 4-6 braţe îndreptate în direcţii opuse, care se termină cu punţi şi verigi de rod. La baza lor se formează 1-2 cepi de restabilire a braţelor. Braţele sunt de diferită lungime şi raţional se amplasează în spaţiu în formă de evantai. Spalierul vertical, simplu, cu 4 nivele de sârme. Se recomandă pentru soiuri cu vigoare de creştere medie şi slabă, pe soluri slab fertile.
 
Forma „moldovenească de spalier” poate avea 2 modificări după numărul de braţe: cu 2 sau 4 braţe. Pe fiecare braţ se formează câte 2 punţi cu verigi de rod – la capetele braţului şi ramificării (la 20-30 cm de baza braţului). La baza braţelor se lasă 1-2 cepi de restabilire. Spalierul constructiv este analogic formei anterioare. Se recomandă pentru soiurile viguroase, pe soluri relativ fertile (4 braţe) şi mediu fertile (2 braţe).
 
Bibliografie: GHID PENTRU PRODUCĂTORII DE STRUGURI PENTRU MASĂ
 
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate
loading ...