ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGARE!

28 mar 2023
Utilizatorii de apă în scopul irigării sunt obligați să obțină Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei. Măsura este necesară pentru a evita consecinţele utilizării neraţionale a apelor subterane, în scopul irigării ilicite de către deținătorii de terenuri agricole, informează Agenția de Mediu.

Autorizația se emite în conformitate cu Legea nr.272/2011 apelor și Regulamentul cu privire la folosința apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor ocupate cu culturi horticole aprobat prin HG nr.635/2020.
Totodată, agenții economici care dețin deja Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei sunt obligați să utilizeze apa doar în scopul indicat în actul permisiv.

Pentru încălcarea regulilor de folosire a apei sunteți pasibili de răspundere contravențională/penală, iar actul permisiv poate fi retras, preizează Agenția de Mediu.

Potrivit hotărârii, se permite folosirea apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole, dacă se întrunesc următoarele condiţii cumulative:
  1. în zona în care este amplasat terenul agricol nu există surse necesare de apă de suprafaţă pentru irigare, dar există suficiente rezerve de ape subterane, care nu duc la diminuarea securității și siguranței naționale și nu afectează alimentarea durabilă cu apă potabilă a populației, fapt confirmat prin raportul de constatare eliberat de Agenția „Apele Moldovei” și raportul de constatare eliberat de Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale;
  2. condiţiile tehnice de calitate a apei subterane nu depăşesc indicii stabiliţi în tabelele 2 și 3 din anexa la prezentul Regulament, fapt constatat prin raportul de cercetare a pretabilității solului, eliberat de către instituțiile științifice din domeniul solului, care dispun de laborator acreditat în domeniu;
  3. solul este pretabil pentru irigare în condițiile parametrilor stabiliţi în tabelele 1, 4-7 din anexa la prezentul Regulament, fapt constatat prin raportul de cercetare a pretabilității solului, eliberat de către instituțiile științifice din domeniul solului, care dispun de laborator acreditat în domeniu.
loading ...