CONCURS: Producerea formelor parentale a hibrizilor de porumb marca „Porumbeni”

04 apr 2024
Agricultorii sunt încurajați să participe la concursul pentru producerea formelor parentale a hibrizilor de porumb marca „Porumbeni” pentru anul 2024, lansat de Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor.
 
Condițiile pe care trebuie să le întrunească agricultorii interesați sunt:
 
Să fie asigurați cu cadre agronomice calificate în domeniul producerii semințelor și personal tehnic pregătit și în număr suficient pentru efectuarea calitativă și în termeni optimali a lucrărilor specifice în sectoarele de multiplicare.
Să dețină în posesie sau în drept de folosință cel puțin 300 ha teren agricol.
Să dispună de tehnică agricolă necesară pentru efectuarea la timp și calitativ a întregului proces tehnologic de producere a semințelor.
Să asigure izolarea în spațiu a sectoarelor semincere, distanța minimă de izolare fiind  de 300 m de la alte câmpuri cultivate cu porumb. fără  buruieni, cu permeabilitate bună în asolament după premergătorii cerealele păioase și leguminoase pentru boabe și furaj. O condiție fundamentală este ca terenul alocat semințelor să nu fi avut porumb ca premergător.
Să dispună de spațiu de depozitare pentru păstrarea post-recoltare a materialului semincer.
Să respecte tehnologia de producere a formelor parentale, realizând la timp și calitativ toate lucrările de îngrijire și întreținere, inclusiv efectuarea purificărilor biologice
 
Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:
  • Cerere de participare la concurs
  • Certificat de înregistrare a întreprinderii
  • Certificat de atribuire a contului bancar
  • Certificat de la primărie sau de la cadastru, care confirmă deținerea în posesie sau de arendă a terenului agricol
  • Oferta
 
 
Termen limită pentru înscriere: Candidații interesați sunt invitați să  depună documentele până la 20 aprilie 2024.
 
Adresa pentru depunerea documentelor:
  • Adresă Postală: MD4834, s. Pașcani, r-l Criuleni, R. Moldova
  • Telefon: 068838181
  • E-mail: cancelaria@cncps.maia.gov.md.
loading ...