TĂIERILE LA PRUN ÎN SISTEM INTENSIV. Lucrări în funcție de vârsta pomilor

11 jan 2024
Prunul, în sistemul intensiv, începe să fructifice în anul al treilea de la plantare, dar producția lui devine profitabilă în anul 4-5. La vârsta de 5-7 ani, lăstarii terminali și subterminali ai prunului cresc foarte viguros, depășind lungimea de 1,2-1,5 m. În schimb, ceilalți lăstari de pe ramurile de semischelet, schelet și axul pomului rămân de vigoare slabă, devenind buchete de mai și ramuri roditoare mixte.
 
Lăstarii terminali și subterminali, deși sunt foarte lungi, devin ramuri anuale florifere. Mugurii florali, de regulă, sunt situați pe toată lungimea acestor ramuri (Tuleu Gras, Stanley, etc.), uneori numai în treimea superioară. Ramurile anuale lungi sunt vegetative la puține soiuri de prun.

Citește și: FORMA DE COROANĂ DUBLU YPSILON LA PRUN ÎN SISTEM INTENSIV
 
Pentru a grăbi intrarea pomilor de prun în perioada de plină producție, la tăiere se procedează astfel.
 
Ramurile anuale necesare pentru prelungirea scheletului se lasă întregi (la piramida mixtă, sau coroana semiaplatizată). Ramurile anuale cu o lungime mai mare de 0,8-1,0 m, necesare pentru formarea semischeletului, se scurtează la 1/3 – 2/3 din lungimea lor, pentru a apropia rodul de baza lor (Fig. 1 a, b, c). O altă parte din ramurile anuale lungi (cele cu poziție apropiată de orizontală) se lasă întregi, pentru fructificare. Ele se arcuiesc natural, sub greutatea fructelor, şi se garnisesc cu numeroase buchete de mai.
 

 
În rezultatul scurtării ramurilor de semischelet, în partea superioară a acestora apar 1-2 lăstari viguroși, care în primăvara anului următor pot fi scurtați după același principiu (Fig. 1 d, e, f). În perioada de tinerețe și la începutul fructificării, pomii de prun trebuie tăiați foarte puțin (Fig.2). Tăierea se va limita la alegerea și reținerea ramurilor anuale necesare pentru completarea și prelungirea elementelor de schelet și semischelet, precum și a unui număr de ramuri de rod (scurte, mijlocii și lungi), proporțional cu vârsta și vigoarea pomilor.
 

 
În perioada de plină fructificare, tăierea prunului trebuie diferențiată în funcție de tipul de fructificare. Cunoaștem că formațiunile de rod la pomii de prun sunt buchetele de mai, ramurile roditoare mijlocii, ramurile roditoare lungi, ramurile anticipate și spinii. Raportul dintre aceste ramuri diferă, în funcție de soi, vârsta pomilor și încărcătura de fructe, care determină și tipul de fructificare. La soiurile de prun deosebim două tipuri de fructificare:
  • fructificare predominantă pe buchete de mai: Nectarina roşie (Persikovaia), Stanley, Anna Spath, ș.a.;
  • fructificare predominantă pe ramuri mijlocii: Tuleu Gras, Vânăt de Italia, Vânăt de Moldova ş.a.
 
Pomii soiurilor din prima grupă formează coroane rare, bine luminate, ușor de întreținut. La soiurile din grupa a doua, coroanele sunt mai dese și necesită intervenții periodice pentru luminaria lor. La pomii de prun pe rod, vârfurile de creștere a ramurilor de schelet trebuie să aibă o lungime de minimum 30-35 cm (la o încărcătură optima de fructe). Dacă ramurile anuale nu realizează această lungime, se face o scurtare mai intensă a semischeletului și a ramurilor de rod multianuale, pentru a stimula creșterile vegetative.
 
Dimpotrivă, când ramurile anuale depășesc lungimea de 50-60 cm, se consideră că pomii au avut o recoltă mai mică de fructe decât cea optimă și acestora li se va lăsa o încărcătură mai mare cu muguri floriferi.
 
La unele soiuri de prun (Renclod Althan, Anna Spath) ramurile de semischelet au tendința să crească vertical. Pentru a preveni acest fenomen, se vor tăia la inel ramurile anuale prea viguroase, care cresc pe partea superioară a elementelor de schelet, reținând pentru fructificare numai ramurile anuale de vigoare mijlocie, cu poziție orizontală sau oblică. Totodată, când se efectuează tăierea la inel, nu trebuie să fie suprimați mugurii de la baza ramurii (mugurii stipelari), deoarece din acești muguri apar lăstari noi, cu o direcție de creștere pe orizontală.
 
Când pomii de prun sunt caracterizați prin încetarea totală a creșterilor vegetative, uscarea de ramuri întregi, scăderea evidentă a producției și calității fructelor, precum și apariția lăstarilor lacomi, este momentul de intervenit cu tăierile de întinerire. Acestea constau în scurtarea ramurilor de schelet în lemn de 5-6 ani sau chiar 7-8 ani, de asupra unui lăstar lacom bine plasat, și a ramurilor de ordinile II și III, rărirea și reîntinerirea ramurilor de rod. Totodată, tăierile din perioada de declin al pomilor trebuie asociate cu o fertilizare puternică.
Sursa: SPECIFICUL TĂIERII POMILOR DE PRUN ȘI PIERSIC. Sergiu Popa, în: Buletin pentru producătorii de fructe sâmburoase.
loading ...