LUCRĂRI LA VIȚA-DE-VIE AFLATĂ PE ROD. Perioada vară - toamnă

11 aug 2023
Efectuarea la timp a tuturor lucrărilor necesare vițelor-de-vie aflate pe rod din podgorii, plantații de viță-de-vie, plante prezente în grădini sau parcuri este deosebit de importantă. Astfel, prin efectuarea lucrărilor se asigură: o reducere a presiunii atacului de boli și dăunatori, combaterea buruienilor, o viabilitate a butucilor pentru o perioadă îndelungată, o protecție a plantelor la îngheț, o recoltă bogată și de înaltă calitate.
 

Ce lucrări efectuăm la vița-de-vie aflată pe rod în perioada de vară – toamnă?

Normarea (răritul ciorchinilor la vița-de-vie aflată pe rod) este lucrarea în verde ce se efectuează în intervalul: BBCH 57 (inflorescența este complet dezvoltată)-BBCH 81 (începutul coacerii boabelor), uneori se poate extinde lucrarea chiar până în apropierea recoltării strugurilor. În general, în urma lucrării de rărit a ciorchinilor se păstrează pe un lăstar doar 1-2 ciorchini care se se află cel mai aproape de baza lăstarului, iar restul – dinspre vârf, se suprimă (lucrarea se adaptează soiului și vârstei butucului).
 
Cârnitul (ruperea/retezarea/tăierea vârfurilor) este lucrarea în verde ce se poate face între fenofazele BBCH 73-75 (dezvolarea boabelor) – BBCH81 (început coacere boabe). Lucrarea are rolul de a facilita circulația aerului, o mai bună maturare a lemnului coardelor viței-de-vie, pentru a rezista gerurilor din iarnă. Cârnitul lăstarilor vițelor-de-vie aflate pe rod se face când aceștia au trecut de ultima sârmă a sistemului de susținere (au 4 noduri peste aracul de 2 metri) și au cca. 1,4 metri (cca. 16-20 noduri cu frunze bine dezvoltate).
 
Se efectuează tratamente la vița-de-vie: cu fungicide în vegetatie, pentru combaterea bolilor (mana viței-de-vie, făinarea viței-de-vie, putregaiul cenușiu, etc.) și cu insecticide, acaricide – în cazul unor eventuale atacuri de dăunători.
 
Toamna, iarna, primavara devreme, dupa intrarea în repaus vegetativ, se vor face tratamente în uscat la vița-de-vie cu: produs cupric (Champ 77 WG sau Triumf sau Zeama Bordeleză) urmat la doua săptămâni de cel cu Tratament 2) ulei horticol (Toil) + insecticid (Mospilan) urmat la o (1 lună) de tratament cu zeamă sulfo-calcică.
 
Tratamentele în vegetație vor fi adaptate astfel:
  • Tratamente pentru struguri de vin,
  • Tratamente pentru struguri de masă,
  • Tratamente pentru soiuri HPD, etc.
Fertilizarea viței-de-vie aflate pe rod este deosebit de importantă, întrucât este necesar să: avem creșteri optime ale elementelor butucului (coarde bine maturate și pregătite pentru iarnă, muguri rod “ochi de iarnă” fertili într-un număr cât mai mare, etc), evităm apariția carențelor nutritive și obținem producții de struguri cantitative și calitative superioare.
 
Fertilizarea este bine să se facă după un program/tehnologie de fertilizare complex și complet perfect adaptat și în concordanță cu rezerva elementelor nutritive din sol, determinate în urma analizelor agrochimice de laborator. Programele tehnologice de fertilizare a viței-de-vie se întocmesc pe fenofaze și cuprind: fertilizarea de bază, fertilizarea fazială și fertilizarea foliară.
 
Irigarea viței-de-vie se va face în perioadele toride și secetoase din vară, utilizând preferabil un sistem de irigare prin picurare. Norma de udat se stabilește în funcție de: deficitul de precipitații/apa în sol, fenofază, etc. Odată cu irigarea prin picurare, se poate face la nevoie și fertilizarea viței-de-vie prin administrarea de îngrășăminte hidrosolubile.
 
Erbicidarea vițelor-de-vie aflate pe rod - În general, se practică cu rezultate foarte bune în combaterea buruienilor la vița-de-vie erbicidarea totală. Aceasta se poate face doar cu erbicide specifice (în general pe baza de glifosat – erbicid sistemic). Erbicidarea totală se aplică în general doar la vițele-de-vie cultivate neprotejat semiînalte și înalte, care nu prezintă organe verzi (lăstari, frunze, etc.) în zona bazală (60 cm de la nivelul solului).
Aplicarea de erbicide totale se face în condiții speciale și se utilizează mijloace de protecție: tuburi transparente (pentru protecția elementelor de la baza butucului), aparatoare de erbicidare montate pe pompe (pâlnie clopot pentru erbicidat), mașinile de aplicat erbicide sunt echipate  și calibrate pentru viticultură (protecție maximă pentru plante cu ecrane, duze de erbicidat speciale, orientarea duzelor de erbicidare, etc). La vițele-de-vie care necesită lucrarea de copcire, erbicidarea se efectuează dupa lucrarea de copcit.
 
Buruienile monocotiledonate (pir, mohor, costrei, etc.) din plantațiile de viță-de-vie pe rod se pot combate utilizând erbicide specifice ca: Fusilade Forte (150 g/l fluazifop p buthyl), Fusilade Max (fluazifop- P-butil 125 g/l),
 
Pe perioada sezonului de vegetație (mai-august) se pot face pe intervalul dintre rânduri circa 4-5 prășile superficiale (la adâncimea de 5-10 cm), mecanizate (prășile cu freza, cultivator, etc.) sau hipo (prășile
cu calul).
 
Pe rând, în sezonul de vegetație se vor efectua cca. 3-4 prășile la 5 cm adâncime: manuale (cu sapa, la formele joase de cultură sau în grădină) sau utilizând echipamente moderne cu palpator (la vițele-de-vie cultivate semiînalt sau înalt pe tulpină). Mobilizarea solului are ca scop: combaterea buruienilor, îmbunătățirea aerației solului, activarea proceselor biologice din sol, etc.
 
Toamna (dupa intrarea în repaus vegetativ), la plantațiile protejate și semiprotejate vom efectua o aratură adâncă (18 cm) cu întoarcerea brazdelor către rândurile de viță-de-vie (arătura în părți).
 
Arătura în părți din toamnă are rolul de a proteja total butucul (la cultura protejată) sau doar unele elemente ale butucului (la cultura semiprotejată protejăm cepul de siguranță și baza butucului) de îngheț (temperaturi < -15°C).
 
Toamna se va proteja butucul prin acoperirea cu sol de tip mușuroire (acoperirea bazei butucului și cepului de siguranță) sau bilonare (acoperirea totală a elementelor butucului la tipul de cultură joasă).
 
Toamna, pe intervalul dintre rânduri din plantații, se va efectua arătura adâncă (15-18 cm). Afânarea adâncă din toamnă se poate face mecanizat (arătura cu plugul) sau manual (săpat la cazma).
 
loading ...