ALIMENTAŢIA IEZILOR ŞI A TINERETULUI CAPRIN

08 jan 2024
În primele trei săptămâni de viaţă, alimentaţia iezilor se bazează numai pe laptele matern. Începând cu vârsta de 1 săptămână se poate practica alăptarea cu lapte de capră muls, prevenind în acest fel unele afecţiuni ale ugerului. Pe de altă parte, în acest sistem de creştere se depăşeşte cu uşurinţă criza de înţărcare a iezilor. Pentru obţinerea unei producţii ridicate de lapte marfă, se utilizează tot mai mult sistemul de alăptare artificială.
 
Odată cu ieşirea la păşune, se realizează economie de fân şi concentrate. Pentru iezi se recomandǎ cele mai bune păşuni, administrând dacă este cazul şi un supliment de concentrate.
 
Hrǎnirea suplimentarǎ a iezilor în perioada de alǎptare prezintǎ urmǎtoarele avantaje: stimulezǎ dezvoltarea prestomacelor şi a capacitǎţii de digerare a nutreţurilor; accelereazǎ ritmul de creştere a iezilor spre limita biologicǎ superioarǎ cu cele mai reduse consumuri specifice; reducerea pierderilor prin inaniţie, cauzate de înţǎrcarea naturalǎ timpurie a unor capre mame; diminuarea stresului de înţǎrcare datoritǎ obişnuinţei de a consuma nutreţurile concentrate şi fibroase. Hrǎnirea suplimentarǎ a iezilor în perioada de alǎptare poate sǎ ducǎ la apariţia urolitiazei din cauza consumului exagerat de concentrate (riscul de 1-2%).
 

 
Înţǎrcarea iezilor poate fi: ultratimpurie (foarte precoce), semitimpurie sau semiprecoce, timpurie, tardivǎ şi foarte tardivǎ.
 
Înţǎrcarea ultraprecoce se practicǎ pe scarǎ largǎ în fermele de caprine pentru lapte sau pentru carne din vestul Europei şi constǎ în separarea iezilor de caprele mame dupǎ perioada colostralǎ. Înţǎrcarea semitimpurie se aplicǎ la rasele de capre pentru carne sau pentru lapte şi are ca scop recuperarea caprelor pentru reproducţie sau creşterea perioadei de lactaţie.
 
Dupǎ înţǎrcare, iezii sunt alimentaţi artificial cu substituenţi de lapte sau cu lapte, fân şi concentrate. Alǎptarea artificialǎ dureazǎ pânǎ la vârsta de 30-35 de zile, dupǎ care iezii primesc în hranǎ doar fân (leguminoase sau amestec de leguminoase şi graminee) şi nutreţuri combinate. Nutreţurile combinate trebuie sǎ aibǎ o granulatie medie şi un conţinut de 18% PB în prima lunǎ dupǎ înţǎrcare, respectiv 16% PB în urmǎtoarele sǎptǎmâni.
 
INCDBNA Baloteşti recomandǎ urmǎtoarele norme de hranǎ pentru iezi în alimentaţia cǎrora se administreazǎ nutreţuri combinate:
 

 
La înţǎrcarea timpurie, când iezii nu sunt reţinuţi pentru reproducţie, au vârsta de 40-45 zile şi o greutate de 10-11 kg. Începând cu vârsta de 10-12 zile, se administreazǎ suplimentar nutreţ combinat care trebuie sǎ aibǎ un conţinut de 18- 20% PB şi fân de bunǎ calitate, fǎrǎ sǎ fie administraţi substituenţi de lapte. În momentul înţǎrcǎrii, iezii trebuie sǎ consume cel puţin 200 g concentrate/ zi.
 
Înţărcarea tardivǎ se practicǎ la iezii de prăsilă şi se face la vârsta de 2,5-3 luni, când pot să consume 1-2 kg nutreţ verde.
 
Înţǎrcarea foarte tardivǎ se practicǎ numai pentru iezii reţinuţi pentru reproducţie, având la înţǎrcare vârsta de 3,5-4 luni şi o greutate corporalǎ de 22-25 kg. După înţărcare iezii pot să consume 2-3 kg nutreţ verde iar tineretul de peste şase luni consumă 5-6 kg pe zi.
 
Consumul de nutreţuri pe intervalul de vârstă 4-14 săptămâni este redat în tabelul 87.
 

 
În perioada de stabulaţie, tineretul în vârstă de peste 7 luni este alimentat cu fân de graminee şi leguminoase, paie, coceni, rădăcinoase, nutreţ însilozat în cantitate de 2/3 din cea destinată caprelor adulte. Începând cu vârsta de 5-6 luni, tineretul se separă pe sexe în turme mai mici sau mai mari în funcţie de mărimea fermei.
 
Pentru stimularea procesului de creştere şi dezvoltare a tineretului caprin de prăsilă, se repartizează cele mai corespunzătoare păşuni la care se poate adăuga un supliment de 200-300 g amestec de concentrate.
 
Bibliografie: ALIMENTAŢIA ANIMALELOR. Aurel Şara, Mihai Benţe
loading ...