BONITAREA VACILOR – CUM SELECTĂM CELE MAI BUNE ANIMALE PENTRU REPRODUCERE

30 jan 2023
Bonitarea este o lucrare tehnică individuală a fiecărui animal, după un șir de criterii de producție și de exterior în baza căreia are loc evaluarea capacității reproductive a animalelor. Ea permite evidențierea celor mai valoroase taurine, ce urmează a fi folosite pentru ameliorarea atât a unei cirezi aparte, cât și a rasei în general.

Bonitarea fermelor de prăsilă se efectuează în baza unei instrucțiuni specifică pentru fiecare țară în parte. Bonitarea raselor se efectuează anual în septembrie-octombrie, în scopul determinării calităților de rasă, a performanțelor productive și destinația taurinelor, în toate fermele puse la evidență, indiferent de forma de proprietate.

În acest material, vă prezentăm mai multe sfaturi privind bonitarea animalelor, gestionarea și perfectarea documentelor primare, oferite de Modvala Susana, doctor în științe agricole, conferențiar universitar.

Cum alegem vacile pe care le bonităm

Se bonitează toate animalele din fermă, cu excepția tineretului care nu a atins vârsta de 6 luni, tineretul care nu este supus reproducției și tineretul supus îngrășării.

Caracteristicile de bază pentru bonitare sunt:
 • Constituția și exteriorul
 • Masa corporală
 • Intensitatea de creștere
 • Consumul specific de nutreț
 • Apartenența de rasă și originea taurinelor
Cine face bonitarea?

Bonitarea este efectuată de specialistul pentru lucrul de ameliorare, zootehnicianul șef, cu participarea specialiștilor din asociațiile de specialitate sau prin contract cu specialiștii instituțiilor de cercetări științifice, instituțiilor de învățământ superior.

Citește și: MALADIILE COPITELOR LA VACI. Cauze, simptome, tratament, metode eficiente de îngrijire și curățare

Rapoartele bonitării taurinelor trebuie prezentate Centrului Republican de Ameliorare și Reproducție a Animalelor până la 1 noiembrie a fiecărui an.

Ce facem înainte de bonitare?
 • Se fac totalurile evaluării taurilor după performanțele proprii și după calitatea descendenței.
 • Se efectuează măsurătorile vacilor aflate la prima și a treia lactație și la taurii reproducători, care în anul curent au atins vârsta de 3 și 5 ani.
 • Se cântăresc animalele: dimineața până la hrănire. Se determină condițiile de îngrășare (superioară, satisfăcătoare, inferioară).
 • Se face controlul gestației vacilor și a schimbării patologice a funcție de reproducție.
 • Se verifică, precizează, restabilesc numerele matricole ale nimalelor.
 1. Apartenența de rasă și originea taurinelor
Unul din criteriile de bază în selectarea animalelor este apartenența de rasă. Aceasta se efectuează în baza documentelor de provenienţă sau a examinării fizice. După acest criteriu, vacile sunt clasificate: de rasă pură sau metiș.
 
 1. Producția de lapte
Testarea taurinelor se face după producția de lapte, conținutul de grăsime, cantitatea de grăsime globală, conținutul de proteine, pe lactația standard - 305 zile sau pe lactația scurtă, dar nu mai puțin de 240 de zile. Începutul lactației se consideră prima zi de la fătare, iar sfârșitul lactației este ultima zi cu o singură mulsoare.
 
 1. Constituția și exteriorul
Exteriorul, constituția, conformația la tauri reproducători se efectuează anual până la vârsta de 5 ani, la vaci – în a doua și a treia lună din prima și a treia lactație.

După bonitare animalele se clasifică:
 • Nucleul de selecție – vaci de la care se crește tineret pentru reformarea efectivului
 • Grupa de vaci de performanță productivă
 • Grupa de vaci pentru reformare și eliminare
 • Grupa de vițele destinate reproducției
 • Grupa de tăurași și vițele destinată pentru comercializare ca material genetic
 • Grupa tineretului destinat pentru îngrășare
Citește și: CUM HRĂNIM VACILE DE LAPTE. 5 componente ce nu trebuie să lipsească din rația furajeră

Fermele de prăsilă trebuie să dețină următoarele registre de evidență:
 • Certificatul de rasă (pentru taurinele procurate), formularul T-3;
 • Registrul de însămânțări, înțărcări și fătări, formularul T-4
 • Registrul de evidență a fătărilor și creșterii tineretului, formularul T-5
 • Registrul de evidență a mulsului de control, formularul T-6
 • Totalurile bonitării bovinelor, formularul T-9
 • Fișa taurului de rasă, formularul T-1
 • Fișa vacii de rasă, formularul T-2
 • Registrul vacilor bonitate, formularul T-8
 • Registrul tineretului bovin bonitat, formularul T-7
Informații mai detaliate găsiți în materialul video.
 
loading ...