START DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU SUBVENȚIILE ÎN AVANS

18 jan 2024
Fermierii pot depune cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat lansarea Apelului.
 
Perioada de depunere a cererilor este de la  15 ianuarie 2024 până la 15 martie 2024.
 
Vor fi finanțate investițiile pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale; dezvoltarea infrastructurii exploatației agricole; diversificarea activităților economice rurale; stimularea producerii pe teren protejat; înființarea plantațiilor de arbuști fructiferi, aromatice, medicinale și condimentare; modernizarea exploatațiilor zootehnice; transfer de cunoștințe, inovare și formare.
 
Eligibili pentru această măsură de subvenționare sunt: fermierii micro și mici, persoanele juridice sau fizice care desfășoară activități în mediul rural sau activități agricole, altele decât fermierul; unitățile administrativ teritoriale; organizațiile din domeniul cercetării și inovării, instituții de învățământ cu profil agroindustrial.
 
Dosarele de solicitare a subvenției  sunt considerate eligibile conform criteriilor de evaluare stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în implementarea Programului de Îmbunătățiri Funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020.
 
Submăsuri disponibile pentru solicitarea subvenției în avans:
  • Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii solului.
  • Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor.
  • Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor.
 
Cererea de solicitare a subvenției în avans este depusă de către solicitant la subdiviziunea  teritorială a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, după care este transmisă Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare pentru evaluare și aprobare.
 
Lansarea acestui apel vizează stimularea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare, promovând practici durabile și contribuind la gestionarea eficientă a resurselor de sol. Menționăm că informațiile complete privind depunerea cererilor, criteriile de evaluare și alte detalii relevante pot fi consultate în documentele oficiale ale apelului, disponibile pe site-ul Ministerului
loading ...