SUBVENȚIONAREA PE ETAPE PENTRU SECTORUL VEGETAL, VITIVINICOL ȘI ZOOTEHNIC. Vedeți detalii

02 nov 2023
Start depunerea dosarelor pentru subvenționarea pe etape. Începând cu 2 noiembrie 2023, fermierii pot obține subvenții pentru activități în sectorul vegetal, vitivinicol și zootehnic. Valoarea subvenției acordate unui solicitant nu va depăși 15 milioane de lei, iar pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător, valoarea subvențiilor va fi de până la 25 de milioane de lei. Implementarea proiectului se va realiza în limita mijloacelor financiare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat anual prin Legea bugetului de stat.
 
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează că în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se lansează apelul I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare plăți investiții pe etape, scrie AIPA.
 
Termenul limită de depunere a cererilor este de până la 14 decembrie 2023!
 
Plata investiții pe etape este o subvenție acordată etapizat, în bază de proiect investițional sau de extindere a unui proiect investițional, evaluat pozitiv de Agenție și autorizat pentru plata subvenției după implementarea fiecărei etape în baza costurilor suportate integral de solicitant.
 
Cererile de solicitare a subvenției pentru investițiile pe etape, pot fi depuse de către fermier (persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin, a cărei/căror exploatație este situată pe teritoriul Republicii Moldova și care desfășoară activități agricole), conform domeniilor de sprijin, după cum urmează:
 
I. Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vegetal:
 • -producerea pe teren protejat;
 • -înființarea sau modernizarea plantațiilor perene;
 • -dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;
 • -instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.
 
II. Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vitivinicol:
 • -înființarea plantațiilor viticole sau modernizarea sistemului de suport în plantațiile viticole;
 • -dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;
 • -instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.
 
III.Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul zootehnic:
 • dezvoltarea exploatației zootehnice și cumpărarea animalelor de prăsilă;
 • dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare;
 • instalații pentru producerea energiei din surse regenerabile.
 
Condiții de respectat:
 • deține un proiect investițional viabil pentru o perioadă de 7 ani și un deviz de cheltuieli;
 • asumarea angajamentului de a contribui financiar cu cel puţin 50% din valoarea proiectului investițional;
 • solicitantul deține competențe în domeniu;
 • perioada de implementare integrală a proiectului investițional este de până la 36 de luni, divizată în cel mult 3 etape;
 • a suportat costurile de implementare a fiecărei etape a proiectului investițional;
 • a dobândit cu titlu oneros bunuri și servicii, obiectul subvenționării de la furnizori şi distribuitori, cu excepția schimbului;
 • este deţinător legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care s-a efectuat investiţia.
 
Documentele privind depunerea și obținerea plății investițiilor pe etape le găsiți aici. 
 
Examinarea cererilor de acordare a plăților investițiilor pe etape se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.  
loading ...