SPRIJIN DE URGENȚĂ PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI DE CEREALE DIN ROMÂNIA

25 apr 2023
Producătorii agricoli din sectorul cereale din România vor primi sprijin de urgență de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Susținere se acordă pentru compensarea cheltuielilor producătorilor agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spaţii proprii sau depozitarea în custodie la terţi a cantităţilor de grâu, obţinute din producţia proprie a anului 2022 şi înregistrate în aceste spaţii la data de 1 februarie 2023, informează Agenția. Fermierii pot depune cererile până la data de 11 mai la centrele APIA.

Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă şi se calculează de către APIA prin raportarea sumelor alocate la cantităţile totale depozitate, stabilite şi comunicate de către Centrele Judeţene ale APIA.

Resursele financiare totale alocate sunt de 99.233,700 mii de lei şi reprezintă echivalentul sumei de 20.100,00 mii de euro stabilit la cursul de schimb de 4,9370 lei pentru 1 euro, care se asigură astfel:
  • 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, finanţare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă;
  • 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
  • să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022 din care se identifică culturile înfiinţate în anul agricol 2021-2022, precum şi suprafeţele de teren aferente culturii de grâu, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi pe teren;
  • să fi depozitat producţia proprie de grâu a anului 2022 în spaţii de depozitare pentru produse agricole proprii sau în spaţii de depozitare ale terţilor, la data de 1 februarie 2023.
Beneficiarii nu pot solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme pentru cantităţile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 în spaţii proprii de depozitare pentru produse agricole, care provin din achiziţii de la terţi, şi nu din producţia proprie.

Documentele care însoțesc cererea de acordare a unei măsuri de sprijin de urgență sunt:
  • în cazul depozitării la terţi, copia contractului de depozit custodie temporară şi prestări servicii, încheiat între deponentul producător agricol şi depozitar, certificată prin semnătură purtând sintagma “conform cu originalul’;
  • copie a documentului de coordonate bancare, în condiţiile în care acestea sunt diferite faţă de cele înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022, în cazul în care nu sunt modificate, rămân valabile şi pentru acordarea prezentului ajutor;
  • declaraţie pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, prin care se susţine situaţia privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023.
loading ...