PLOPUL ENERGETIC - O SURSĂ SIGURĂ ŞI NEPOLUANTĂ DE ENERGIE CU PUTERE CALORICĂ MARE

27 feb 2023
Plantația de plop energetic face parte din categoria plantațiilor cu perioada scurtă de rotație, care au o creștere rapidă și constuie o alternativă valoroasă și necesară întru sigurarea cu materie primă de masă lemnoasă.
Plopul energetic ajunge în primul an la minim 4 m înălţime. Puterea calorică a unui kilogram de plop este de 4,95 kWh, în timp ce puterea calorică a unui kilogram de materie lemnoasă foioasă este de 3,1-4,2 kWh.

Avantajele cultivării
  • Plopul energetic garantează o sursă sigură şi nepoluantă de energie (putere calorică superioara 17.000 – 18.000 kJ/kg), fără emisie excesivă de dioxid de carbon.
  • Protejează pădurile de defrisarea continuă cauzată de goana după lemne de foc ieftine.
  • Valorifică foarte bine terenurile improprii altor culturi, cum ar fi, de exemplu, luncile inundabile, în jurul staţiilor de epurare, etc
  • Incălzirea cu plop energetic este de 10 ori mai ieftină decât cea cu motorină şi cu 30% decât cea cu gaz.


ASPECTE TEHNOLOGICE PENTRU CULTIVAREA PLOPULUI

În tehnologiile de cultivare a plopului ar trebui acordată prioritate alegerii corecte a terenului, pregării acestuia pentru plantare precum și măsurilor de combatere a buruienilor în perioada de vegetație. Ferlitatea solului și umiditatea sunt cruciale pentru asigurarea succesului. Pentru creșterea plopului sunt potrivite diverse soluri. Mai bune însă sunt solurile argiloase, bogate în materii organice și solurile bine drenate, precum și terenurile cu apele freace la adâncimea de 1,8-2,5 m. Reacția solului (pH-ul), trebuie să fie neutră sau aproape neutră.

Terenurile cu condiții de sol extreme, care au luturi grele sau prea mult nisip, nu sunt potrivite pentru a crea plantații de plop (FAO, 1979, 1989). Nu sunt recomandabile solurile alcaline, foarte uscate, precum și cele ne drenate, aluviale, deoarece din lipsă de oxigen în sol, în caz de inundare îndelungată, în mpul perioadei de vegetație influențează negavasupra funcționării sistemului radicular al plantelor. Întru a se evita concurența cu culturile agricole, plopul trebuie să fie cultivat pe terenuri neutilizate pentru producția agricolă, sau pe soluri cu productivitate scăzută.

O condiție importantă pentru cultivarea cu succes a plopului este selecția unor clone productive și efectuarea corectă a lucrărilor de toamnă privind pregătirea solului întru plantarea culturilor. Pregătirea solului începe toamna, prin distrugerea buruienilor perene rizomifere, folosind în acest scop erbicidele. Urmează o arătură la adâncimea de 30 cm, apoi suprafața solului este nivelată, înainte de plantare (primăvara sau toamna).

Materialul săditor (butașii) se recoltează toamna, înainte de plantare, sau, în cazul plantării de primăvară – în perioada decembrie - martie, când plantele sunt în stare de repaus vegetativ. Lungimea butașilor trebuie să fie de 20-25 cm și cu un diametru de 1,5-3,0 cm. Butașii trebuie să fie depozitați într-un mediu cu umiditate controlată, pentru a se evita uscarea sau distrugerea completă a acestora. Înainte de plantare este necesară o umectare în vase cu apă proaspătă, mp de 48 de ore.PLANTAREAPLOPULUI ENERGETIC

Plantarea de primăvară a butașilor se execută când, la o adâncime de 10 cm, solul are o temperatură de +14°C. Butașii se introduc în sol nu mai puțin de 3/4 din lungimea lor dar cu un mugur deasupra solului.
Temperatura optimă pentru dezvoltarea sistemului radicular trebuie să constuie 18-22°C. Se recomandă, de asemenea, ca plantarea butașilor să se finalizeze înainte de începutul verii.

Cea mai eficientă metodă de plantare este cea înfăptuită la o adâncime de 3-5 cm de la suprafața solului, cu butași proaspăt tăiați și imediat plantați pe terenul pregătit din timp.

Plantarea se realizează sub forma unor rânduri duble la distanța de 0,75 m unul față de celălalt. Distanța dintre două rânduri duble este de 1,5 m, iar adâncimea gropii de plantare trebuie să fie de 23-25 cm.

Plantarea se înfăptuiește toamna târziu:
  • plantare manuală;
  • plantare mecanizată (semiautomată, automată).
Perioada de plantare a plopului energetic este cuprinsă în intervalul lunilor octombrie-noiembrie sau februarie-aprilie, în funcție de zonă și de an. Înainte de plantare, butașii vor fi selectați și pregătiți. Butașii de cca. 20-22 cm trebuie să aibă cel puțin 2 muguri și o grosime ce ar varia între 1,0 și 3,0 cm.

Plantele bolnave sau rupte se vor elimina. Butașul trebuie plantat astfel, încât cel de-al doilea mugur să fie la nivelul solului.

Îngrijirea și întreţinerea culturilor de plop energetic

Butașii trebuie să fie îngrijiți pentru a trece sănătoși de primul an, din anul doi, de regulă, nu mai este nevoie de mașini de îngrijire, totuși se urmăresc pentru a depista eventualele insecte boli sau buruieni. De obicei, în primul an se realizează 3-4 intervenții cu cultivatorul, în funcție de buruieni. Ierbicidele sunt ulizate cât de puțin posibil.

În dependență de speciile/clone culvate, întreținerea plantațiilor demarează după angerea unor parametri optimi. Recoltarea masei lemnoase se realizează manual sau mecanizat similar cu plantațiile din salcie energetică.

Bibliografie: CULTURI ENERGETICE LEMNOASE CU CICLU SCURT DE PRODUCŢIE. GHID TEHNIC
 

 
loading ...