CONDIȚIONAREA ȘI PĂSTRAREA FRIGORIFICĂ A MORCOVILOR

26 jan 2024
Condiționarea morcovului înseamnă tot procesul prin care este acesta trecut până în faza de vânzare. După recoltare, urmează condiționarea cu ajutorul liniei de spălat, sortat și ambalat rădăcinoase.
 
Cele mai potrivite pentru pǎstrare sunt soiurile tardive, care ajung la maturitate deplinǎ la sfârșitul toamnei, când și temperatura aerului are valori mai apropiate de cele ȋn care se desfǎșoarǎ depozitarea. Acestea au și o perioadǎ de repaus mai lungǎ.
 
Pastrarea frigorificǎ a morcovilor necesitǎ loturi mari de rǎdǎcini de calitate superioarǎ care sǎ poatǎ fi livrate dupǎ cel puțin 6 luni de pǎstrare cu pierderi de cel mult 14,2 % (5,8 % ȋn greutate, 4,6 % prin stricare și 7,2 % declanșǎri).
 
Capacitatea de pǎstare superioarǎ poate fi și o caracteristicǎ de soi. Ȋn prezent existǎ ȋn cultivare (soiuri, hibrizi) care au rezistențǎ la pǎstrare de peste 90 % .


 
O variantǎ de depozitare pentru cantitǎți foarte mari de produs, care trebuie condus ȋn pǎstrare o perioadǎ cât mai ȋndelungatǎ, este folosirea depozitelor frigorifice ȋn douǎ cicluri: ciclul I- pânǎ ȋn martie și ciclul II- din martie și pânǎ ȋn mai, cu produs care a fost ȋnnsilozat pânǎ ȋn martie.
 
Ȋn felul acesta, terenul se elibereazǎ de silozuri, iar durata de pǎstare se prelungește cu 7 luni cu pierderi de numai 13 % fațǎ de 19 % ȋn varianta frigorificǎ de 7 luni la care consumul de energie este dublu. Ȋn realitate pierderile sunt mai mici datoritǎ sortǎrii care se face ȋn martie, dar materialul de calitatea a II-a se poate comercializa. Rǎmâne aspectul eficienței economice, legat de gradul de umplere a celulei.
 
Scoaterea din celule se face ȋn spații intermediare care sǎ permitǎ produsului acomodarea la 8-10 º C, evitând condensul. Condiționarea ȋn vederea livrǎrii include o nouǎ sortare, calibrare, curǎțare și ambalare. La calitatea I sunt acceptate doar rǎdǎcini cu defecte minime, prezentând caracteristici tipice de soi.
 
La morcovi se admit maxim 2 % rupturi sau rǎniri de spǎlare și diametrul de minim 20-45 mm, bandǎ verde sau rosie de pânǎ la 1-2 cm ȋn funcție de lungime și maxim 1 % pǎmânt aderent sau corpuri strǎine ( la rǎdǎcini nespǎlate).
 
Dacǎ este necesar, se taie frunzele sau vârfurile etiolate și se curǎțǎ prin periere și spǎlare. Operațiile pot fi semimecanice sau mecanice, la bandǎ și la mașinile de spǎlat rǎdǎcinoase. Dupǎ zvântare, se face ambalarea ȋn lǎzi de lemn sau material plastic, eventual preambalarea ȋn pungi.

Sursa foto: Agromedia
loading ...