PǍSTRAREA MORCOVILOR: Însilozarea ȋn brazdǎ, ȋn vrac și ȋn șanțuri

05 feb 2024
Ȋnsilozarea ȋn brazdǎ a morcovilor
Brazdele adânci de 25-30 cm și late pânǎ la 2 m, se fac pe mǎsurǎ ce se ȋnsilozeazǎ, ȋn lungime de 10-15 m. Morcovii se așeazǎ vertical, cu coletul la 5-8 cm sub nivelul solului. Deasupra se acoperǎ cu pǎmânt mǎrunțit, pânǎ la 10 cm deasupra nivelului solului. Brazdele se separǎ prin alei de circulație late de 1 m. La douǎ brazde se lasǎ o alee de 3-4 m pentru mijloacele auto.
 
Însilozarea se poate face și cu frunze cu tot, ȋn legǎturi. Frunzele se apleacǎ ȋn partea ȋn care s-a așezat pǎmântul scos din brazde, iar extremitǎțile lor pot rǎmâne descoperite.
Ȋnsilozarea se poate face și cu frunze cu tot, ȋn legǎturi. Frunzele se apleacǎ ȋn partea ȋn care s-a așezat pǎmântul scos din brazde, iar extremitǎțile lor pot rǎmâne descoperite.
 
Ȋn perioadele friguroase, cu temperaturi negative, brazdele se acoperǎ cu un strat de paie de 15 cm, fixat cu pǎmânt din loc ȋn loc. Acest strat se poate ȋndepǎrta primǎvara, atunci când minimele termice nu mai coboarǎ noaptea sub 4º C.

Citiți și: CONDIȚIONAREA ȘI PĂSTRAREA FRIGORIFICĂ A MORCOVILOR
 
Avantejele brazdelor constau ȋn pǎstrarea turgescenței morcovilor și limitarea pagubelor ȋn caz de atac, focarul fiind izolat de stratul de pǎmânt. Dezavantajul constǎ ȋn folosirea neeficientǎ a spațiului. Durata de pǎstrare ȋn brazde este de 4 luni.
 
Ȋnsilozarea ȋn vrac a morcovilor
Ȋnsilozare ȋn vrac a morcovilor se face ȋn șanțuri cu canal de fund și coșuri de aerisire. Șanțul are lǎțimea la bazǎ de 50 cm, iar suprafața de 75 cm, fiind adânc de 30-40 cm și lung de 12-20 m.
 
Produsul se ȋnsilozeazǎ ȋn vrac, sub forma unei prisme care depǎșește nivelul solului, cu ȋnǎlțimea la coamǎ de 1 m. Bilonul se acoperǎ cu 30 cm de paie, iar deasupra se așeazǎ 10 cm de pǎmânt, lǎsând la coamǎ 40 cm descoperiți pânǎ la venirea frigului. Când temperatura scade la 1º C, bilonul se acoperǎ total, iar când se semnaleazǎ valori negative, stratul de pǎmânt se ȋngroașǎ la 50 cm la bazǎ și 30 cm la coamǎ.
 
Ȋmpotriva infiltrǎrii apei din precipitații, silozul se acoperǎ cu folie polietilenǎ, iar lateral sunt sǎpate rigole de scurgere. Accesul aerului exterior poate fi stopat sau favorizat, ȋn functie de temperatura exterioarǎ. O pǎstrare defectuoasǎ determinǎ degajarea de cǎldurǎ ȋn zona infectatǎ. Zǎpada care se topește și coama care se lasǎ constituie un semn evident.
 
Avantajul ȋnsilozǎrii ȋn vrac constǎ ȋn economia de spațiu, ȋncǎrcǎtura realizatǎ fiind 400-500 kg/ m² suprafațǎ sau 250-300 kg/m³ șanț. Dezavantajele sunt legate de imposiblitatea dirijǎrii factorilor de pǎstrare, sau efectuǎrii controlului produselor ȋnsilozate. Introducerea și scoaterea produselor se pot efectua doar pe vreme bunǎ, iar pierderile legal admise sunt de cca. 18% ȋn 5 luni ( ȋn greutate 5,5 %, prin stricare 5,5 %, la calitate 7,2 %). Pierdeile ajung la 30-40 % ȋn anii nefavorabili sau când producția a fost afectatǎ de boli.

Citiți și: DE CE CRAPĂ MORCOVUL ȘI CELELALTE LEGUME RĂDĂCINOASE? Cum prevenim fenomenul?
 
Ȋnsilozarea ȋn șanțuri a morcovului
Ȋnsilozarea ȋn șanțuri prin stratificare a morcovului produce pierderile cele mai mici (10 %), dar necesitǎ un volum mai mare de muncǎ și se recomandǎ mai ales pentru culturile semincere (plante mamǎ). Pentru a nu ȋnregistra pierderi economice, se ȋnsilozeazǎ doar rǎdǎcini sortate, sǎnǎtoase, neramificate, lungi de 17 cm și cu greutate de 70-75 g/bucata, cu diametrul sub colet de 3 cm și cu frunzele tǎiate la 2-3 cm deasupra coletului.
 
Șanțul se face mai adânc (50-70 cm) și lat de 0,8-1,2 m, ȋn lungime de 10-15 m. Pe fund se aseazǎ 4-5 cm amestec pǎmânt plus nisip 20%, apoi un rând de rǎdǎcini, una lângǎ alta.
 
Deasupra se adaugǎ alt strat de amestec 2-3 cm, care sǎ pǎtrundǎ bine ȋntre ele și sǎ le acopere. Urmeazǎ apoi un nou strat de rǎdǎcini, și se continuǎ astfel pânǎ la umplerea șanțului. Deasupra se acoperǎ cu o coamǎ de pǎmânt de 20-30 cm, care va depǎși ȋn lǎțime marginea șanțului. Când temperaturile devin negative, se adaugǎ 15-20 cm de paie și un nou strat de pǎmânt de 20 cm. Ȋntre șanțuri se fac rigole de scurgere. Ȋncǎrcǎtura ajunge la 200-220 kg/ m2, iar rǎdǎcinile ȋși mențin turgescența și atacul de boli rǎmâne localizate.
 
Păstrarea morcovilor în depozite
Depozitele simple sau improvizate cu aerisire naturalǎ sunt magazii de zid sau bordeie, unde pǎstrarea se face ȋn lǎzi de tip P suprapuse pe 6-7 rânduri, asigurându-se 0,9-1,0 t/m2 suprafațǎ utilǎ. Lǎzile sunt umplute pânǎ la 5 cm sub nivel, cu rǎdǎcini sortate, cu frunze tǎiate la 2 cm de colet.
 
Stivuirea se realizeazǎ ȋn cruce, iar pentru o bunǎ circulație a aerului, se asigurǎ spații de minim 0,8 m la tavan, 20 cm la pereți și 0,5-0,6 m ȋntre stive. Temperatura de 0-1º C se obține prin aerisiri repetate ȋn timpul nopților reci. Când temperatura exterioarǎ scade sub -5º C, ușile și ferestrele se cǎptușesc cu rogojini, gurile de aerisire se astupǎ cu paie, iar stivele se acoperǎ de asemenea cu rogojini sau prelate. Pierderile pânǎ ȋn luna martie sunt de 17,5 %.
 
loading ...