TĂIERI ÎN LIVEZILE SUPER-INTENSIVE. Forma de coroană: Fus zvelt

10 jan 2024
Fus zvelt este una din cele mai răspândite forme de coroană intensivă, deoarece este potrivită aproape oricărei specii. Mai întâi, la această formă au fost crescuți portaltoiuri de măr slabe în Olanda şi Anglia, dar în zilele noastre se întâlnește frecvent şi în plantaţiile dese.
 
Se cunosc mai multe variante (Pillar, axă franţuzească, axă-X, fus-Vogel, fus-Zahn, Solax, etc.). Cea mai simplă metodă este fusul zvelt original, cu un singur nivel de ramuri de structură, care poate fi formată mai uşor la puieţi, cu toate că altoiurile cu coroană ramificate corespunzător ar fi mai potrivite acestui scop.

Citiți și: FORMA DE COROANĂ TIP „VAZĂ”. Pentru ce pomi se recomandă, sfaturi utile

În primul an, se face doar tăierea în coroană. Vara trebuie executate neapărat lucrările de selecţie şi de legare a lăstarilor. Pe parcursul selecţiei în verde, deasupra trunchiului trebuie aleşi 3-4 lăstari pe cât posibil cu forță asemănătoare, poziționați proporțional în spaţiu. Aceştia vor deveni ramurile de structură ale pomului. Unghiul de legare al ramurilor de structură trebuie să fie de 30-35o. De-a lungul verii să urmărim cu atenție creşterea axului central, şi dacă trebuie, să se leagă mai slăbit și de mai multe de stâlpul sau de sârma de susţinere.
 
De multe ori se întâmplă ca mugurul terminal al axului central să fie mugur mixt, şi înfloreşte. Aceste flori trebuie îndepărtate deja din faza de boboc verde, deoarece reduc creşterea axului, și în plus lăstarul care răsare nu va crește drept!


 
Dacă este necesar, în primăvara celui de-al doilea an se pot scurta nuielele de bază, prin tăie rea mugurilor superiori. Pe parcursul lucrărilor de selecţionare îndepărtăm de tot lăstarii concurenţi, respectiv lăstarii lungi crescuţi abrupt în sus, răsăriți din ramurile de structură.
 
Lăstarii principali selectaţi, vor fi întotdeauna cei care stau în cea mai bună poziţie. Lăstarii laterali ai axului se leagă orizontal. Aceştia nu vor deveni ramuri de structură, ci „numai” crengi de rod care, ajunse la 3-4 ani, vor fi schimbate prin tăiere la ciot.
 
Întrebarea centrală în formarea acestui tip de coroană este tratarea axului central şi păstrarea formei piramidale, ceea ce înseamnă că raportul dintre înălţimea pomului şi diametrul coroanei este de 2:1. Există mai multe metode de tăiere la fus zvelt, dintre ele ne vom ocupa doar acelea, care deja s-au confirmat în practică.


 

Citiți și: TĂIERI ÎN PLANTAȚIILE INTENSIVE DE MĂR. Forma de coroană ax vertical


Tăierea de primăvară a axului central

În funcţie de forța de creștere axul central se taie la jumătate sau la trei sferturi din lungime. Ca urmare a acestei tăieri, din partea lui superioară vor răsări lăstari puternici, cei aflați mai jos vor fi mai scurţi, iar partea inferioară de regulă chelește.
 

Tăierea axului central după înflorire

Pe parcursul tăierii de primăvară, axul nu se taie, numai după perioada înfloririi. Are avantajul, că în timpul tăierii se văd mugurii neînfloriţi în josul axului, deci gradul de chelire. Gradul de tăierea al axului ține cont de gradul de chelire.
 

Ax central fals în timpul primăverii

În cursul acestei tăieri efectuate primăvară, nu nuiaua de ax se taie până la un mugur, ci întregul ax la o nuia inferioară, respectând regulile de tăiere în ax fals. Această metodă de tăiere se poate aplica atunci, când nu am efectuat vara lucrările de selecţie a lăstarilor, şi pe axul central avem lăstari adecvaţi pentru a fi axe false.
 
Axă falsă în verde
Axul central netăiat primăvara se taie în ax fals, când lăstarii ajung la o lungime de 20-30 cm.
 
Creşterea axului central prin îndoire
La această metodă axul nu se taie deloc, ci este crescută prin arcuire, așa cum este prezentată în imagine.
 

 
Primăvara, când s-a început circulaţia fluidelor, și nuielele se pot bine îndoi, axul se leagă într-o poziţie aproape orizontală, fie de celălalt pom, fie de instalația de susținere. Axul este lăsat în această poziţie până la formarea mugurilor de vârf (în general mijlocul lui iunie). După aceasta operaţiunea este repetată, dar în direcție opusă. Scopul este crearea de părți roditoare în partea inferioară. Axul este lăsat în această poziţie până la începutul lui august, când se fixează în poziţie verticală. Procesele acestea de îndoire se repetă până când pomul atinge înălţimea finală.
 
În cazul creşterii coroanei de fus zvelt la măr – indiferent de metoda de creștere a axului – lăstarii lungi crescuţi abrupt în sus trebuie legaţi în orice situație într-o poziţie cât mai orizontală!
 
Tăierile de formare din al treilea an sunt mai mult sau mai puțin identice cu cele efectuate în anul precedent. Nuielele laterale şi principale – dacă sunt prea lungi – ale ramurilor de structură se taie ușor, și axul central se formează prin metoda de creștere aleasă. Să nu neglijăm tăierile în verde, deoarece acestea sunt aproape indispensabile la formarea coroanei de tip fus zvelt.
 
În cazul cel mai bun, formarea de coroană se termină aici şi pomul poate ajunge la înălțimea de 2-2,5 m. În acest caz, nuiaua de ax ori se leagă, ori se taie la o ramificație crescută orizontal, ori se crește mai în sus.
 
În anii următori, tăierile coroanei de tip fus zvelt sunt relativ simple și schematice. De pe axul central și de pe ramurile de structură primăvara se taie 3-4 ramuri de rod mai vechi la un ciot de 3-4 cm. În timpul lucrărilor în verde legăm tot atâția lăstari. Din lăstarii răsăriţi din ciot se păstrează doar unul singur, de preferinţă cel cu o poziţie cât mai orizontală.
 
Bibliografie: Tăierea pomilor fructiferi.
loading ...