FORMA DE COROANĂ TIP „VAZĂ”. Pentru ce pomi se recomandă, sfaturi utile

26 dec 2023
Această formă de coroană este recomandată, mai ales, la speciile care necesită multă lumină (caisul, piersicul, nucul, migdalul), dar se poate utiliza în cazul oricărui pom fructifer cu tulpină. Pentru obţinerea acestei forme de coroană să plantăm puiet sau altoi care corespunde formei de coroană.
 
La formarea coroanei de vază se comite deseori greșeala ca axul pomului să se taie devreme. Consecința ei: ramurile de structură se închid în mijloc, şi pomul nu va fi corespunzător deschis formei. Tăierea axului formei de coroană în vază se poate efectua doar atunci, când ramurile de structură îşi menţin întărite unghiul de formare; este posibil ca să treacă 4-5 ani de la plantare până ce aceasta se petrece! Se poate efectua şi o asemenea tăiere, prin care axul central se taie la o ramură inferioară bine poziţionată, și aceasta va fi cea de-a patra ramură de structură.
 
Tăierea din primul an începe primăvara cu tăierile efectuate în coroană. Puietul se taie deasupra trunchiului la 6-8 muguri. Selecţiile de vară ale lăstarilor trebuie executate de parcă am plantat altoi cu coroană.
 
În cazul altoiurilor cu coroană, să alegem 3 nuiele și axe deasupra trunchiului, cu o poziţie proporțională în spațiu, de preferinţă, răsărite din muguri mai îndepărtaţi unul de celălalt. Celelalte să fie îndepărtate. Nuiaua de ax nu se taie! Nuielele (lăstarii) alese pentru a deveni ramuri de structură se fixează într-un unghi de 60-70o. În scopul creșterii unei forme de coroană frumoase, merită să batem un țăruș de susținere lângă pom, cu lungimea de 2-2,5 m. Trunchiul şi axul central vor fi legate de el.
 
În primăvara celui de-al doilea an, nuielele de ramură, în funcţie de mărimea lor, vor fi tăiate prin tăierea mugurilor superiori. Dacă este necesar, axul central poate fi scurtat cu cel puțin 20-30 cm deasupra planului nuielelor de structură principale! La creşterea axului, să respectăm regula celor 2/3! La selectarea lăstarilor, să păstrăm ca principali întotdeauna acei lăstarii, care țin cel mai bine unghiul de înclinare. Lăstarii care se direcționează spre interiorul coroanei nu trebuie tăiați, mai bine să fie ciupite la formă de cunună de frunziş.
 
În anii următori scopul este creşterea și ramificarea ramurilor de structură. Aceasta se referă la creşterea ramurilor de guler respectiv la o singură ramificaţie a ramurilor de structură. Primele ramuri de guler se cresc pe ramurile de structură la înălțimea de 150-160 cm, iar ramificaţia ramurilor de structură trebuie executată la o înălțime de circa 2 m. Axul central trebuie îndepărtat deasupra ramurilor de structură în al 4-5-lea an!
 
În legătură cu formarea coroanei de tip vază (pâlnie) atragem atenția asupra unor reguli importante de ştiut:
  • Nu este permisă ramificarea crengilor (ramurilor) de structură din puncte apropiate, deoarece mai târziu copacul poate să se rupă sub greutatea fructelor. În cazul pomilor intrați în rod ruperea poate fi prevenită prin legarea împreună a ramurilor de structură cu ajutorul unor materiale de legat rezistente (bandă din plastic, cablu mai gros, frânghie).
  • În cazul soiurilor predispuse la rupere, nuielele de ramură de structură ale acestora trebuie formate cu o tăiere mai accentuată, reducând astfel pericolul de rupere.
  • În cazul pomilor cu o creștere puternică nuielele principale se pot fi tăiate doar foarte puțin sau deloc deoarece coroana se poate îndesi repede (ex. vânătul românesc) de formare a acestora precum şi urmările tăierii, nu vom putea comite greşeli de tăiere fundamentale. Dintre acestea atragem atenţia asupra celor de mai jos.
 
Nu este permisă tăierea prea accentuată a nuielelor! Una dintre greşelile cele mai dese este aplicarea aceleiași tăieri, care nu ţine cont de specia pomului fructifer, de exemplu măr, piersic şi viţă de vie! Greșeala provine probabil din faptul că în trecut, în zonele de deal, piersicul şi viţa de via erau tăiate prin aceleaşi metode precum tăierea la o singură nuia. Acest lucru nu ar reprezenta nici o problemă. Problemele încep să apară atunci, când şi celelalte specii sunt tăiate prin această metodă. În cazul pomaceelor această metodă de tăiere poate cauza o puternică de creştere de lăstari, concomitent cu reducerea cantităţii de roade, nemaivorbind de deprecierea calității.
 
Pe nuielele lungi ale acestor pomi există puţini muguri de rod (vezi părţile de rod ale pomaceelor), aceştia se vor forma pe părțile scurte de rod crescute din mugurii laterali, în cazul în care nuielele nu au fost tăiate puternic (vezi efectul tăierii).
 
Bibliografie: TĂIEREA POMILOR FRUCTIFERI.
loading ...