ALIMENTAŢIA RAŢELOR PENTRU CARNE CRESCUTE ÎN SISTEM INTENSIV

25 dec 2023
Cerinţele nutriţionale pentru raţele adulte, tineret de reproducţie şi boboci de carne crescute în sistem intensiv sunt prezentate în tabelul următor:


 
Nutreţul combinat utilizat în alimentaţia raţelor adulte trebuie sǎ asigure un nivel energetic de 2650-2700 Kcal EM (mai scǎzut decât la gǎini şi la curci), 15-17%PB, 2,75% Ca şi 0,60% P. O astfel de reţetǎ de nutreţ combinat se poate obţine folosind uruieli de cereale 50-60%, şroturi 7-10%, tǎrâţe 5-10%, fǎinǎ de lucernǎ 5-10%, drojdie furajerǎ 3-5%, fosfat dicalcic 1,1%, carbonat de Ca 6%, sare 0,5% şi premix vitamino-mineral 1%.
 
Consumul de nutreţ combinat pentru o raţǎ adultǎ pe timp de 1 an este de 80-90 kg, revenind un consum mediu zilnic de aproximativ 250 g/cap.
 
La începutul perioadei de ouat, alimentaţia raţelor se face restricţionat, administrându-se 220-240 g nutreţ combinat, iar după atingerea unei intensităţi de ouat de peste 50% se poate trece la administrarea nutreţului combinat la discreţie. În condiţiile realizării unei producţii medii anuale de 150 bucăţi ouă indicele de conversie al hranei este de circa 600 g nutreţ combinat/ou.
 
Alimentaţia tineretului de reproducţie până la vârsta de 6 săptămâni se face la discreţie (fiind asemănătoare cu cea practicată la bobocii de carne), urmând ca în continuare să se facă o alimentaţie restricţionată cantitativ, prin administrarea a 70-75% din cantitatea de nutreţ consumată la discreţie. Perioada de creştere durează până la vârsta de 26-28 de săptămâni când începe ouatul.
 
Consumul total de nutreţ combinat până la maturitate este de circa 25 kg, revenind un consum mediu zilnic de 135 g/cap.
 
Bobocii de raţǎ se caracterizeazǎ printr-o intensitate mare de creştere, fapt ce impune asigurarea unei alimentaţii abundente imediat dupǎ ecloziune. Nutreţul combinat trebuie sǎ asigure un nivel energetic de 2850-2900 Kcal EM/kg, PB 22% în perioada 0-2 sǎptǎmâni şi 17% în perioada 3-8 sǎptǎmâni. În structura nutreţului combinat pot fi utilizate: cereale 50-60%, şroturi 10-15%, drojdii furajere 4-8%, fosfat dicalcic 0,30%, carbonat de Ca 1,10%, sare 0,30%, premix 1%.
 
Bobocii de raţă pentru carne se cresc până la vârsta de 8 săptămâni, perioada de îngrăşare fiind împărţită în două faze: 0-2 săptămâni şi 3-8 săptămâni.
 
Nutreţul combinat, se recomandǎ sǎ fie administrat sub formă granulată, situaţie în care se reduc foarte mult pierderile (care în cazul palmipedelor sunt foarte ridicate) şi creşte gradul de valorificare a acestora. Diametrul optim al granulelor este de cea 3 mm în prima fază (0-2 săptămâni) şi 5 mm în faza a II-a (3-8 săptămâni).
 
Principalii indici de producţie şi consum înregistraţi la broilerul de raţă sunt:
  • vârsta la sacrificare: 8 săptămâni;
  • greutatea medie finală: 3,0-3,5 kg/cap;
  • sporul mediu zilnic în greutate: 50-60 g;
  • consumul total de nutreţ combinat: 9,0-10,0 kg/cap (circa 1,0 kg în
  • prima fază şi 8,0-9,0 kg în faza a II-a);
  • consumul mediu zilnic de nutreţ combinat: 170-175 g/cap/zi;
  • indicele de conversie: 2,8-3,0 kg nutreţ combinat/kg spor.
 
În tabelul următor sunt prezentate evoluţia masei corporale şi a consumului de nutreţuri combinate la broilerul de raţă.
 
 
Bibliografie: ALIMENTAŢIA ANIMALELOR. Aurel Şara, Mihai Benţea.
 
loading ...