ALIMENTAȚIA VIȚEILOR ÎN PERIOADA DE ALĂPTARE

12 jan 2024
În alimentaţia viţeilor se disting două perioade:
  • Perioada colostrală
  • Perioada de alăptare propriu - zisă
 
Alimentația vițeilor în Perioada colostrală

Perioada colostrală este obligatorie în primele 5-7 zile de viaţă. Colostrul este un aliment indispensabil, el corespunde particularităţilor morfo - funcţionale ale nou-născutului, deosebindu-se de laptele integral atât prin conţinutul mai ridicat de substanţe proteice purtătoare de imunoglobuline, cât şi prin conţinutul în vitamine şi substanţe minerale. De asemenea el are acţiune laxativă (conţinutul ridicat în Mg) şi antibacterianǎ. Rolul antibacterian este dat de conţinutul laptelui colostral în lizozim şi lactoferin.
 
Pentru a beneficia de importantele funcţii ale colostrului, acesta trebuie administrat în primele două ore după naşterea viţelului, deoarece gama-globulinele şi anticorpii maternali au capacitatea fiziologică de a trece din colostru prin vilozităţile intestinale ale viţelului în primele ore după fătare.
 
În prima zi colostrul se administrează în 6-8 tainuri a câte 0,6-1 l /tain. În zilele următoare cantitatea totală de colostru poate ajunge la 6-7 litri pe zi, administrat în 3-4 tainuri.
 
Colostrul din prima zi dacă este în exces, poate fi muls şi păstrat (chiar congelat şi decongelat) putând fi folosit şi în zilele următoare.
 
Când viţelul nu poate primi colostru la naştere, se va utiliza un amestec format din: un ou; 560 ml lapte; 280 ml apă caldă ; ½ linguriţă ulei de ricin. Lipsa anticorpilor poate fi compensată într-o anumitǎ mǎsurǎ prin adaosul de antibiotice.
 

Alimentația vițeilor în perioada de alăptare propriu-zisă

În perioada de alăptare propriu-zisă care durează de la 2-4 (chiar 6) luni, alimentaţia viţeilor se face după „scheme de alimentaţie" elaborate şi testate de institute de specialitate. Aceste scheme se pot baza pe cantităţi mari sau mici de lapte integral, altele folosesc lapte integral şi smântânit sau există scheme bazate pe substituenţi de lapte.
 
Alăptarea cu lapte integral se practică în creşterea tăuraşilor de reproducţie. Din punct de vedere nutriţional este cea mai recomandată metodă de alăptare, dar are dezavantajul că este costisitoare, consumul total de lapte pe întreaga perioadă de alăptare fiind de 500–550 l /viţel reducându-se astfel disponibilităţile pentru piaţă. Înţărcarea se face la vârsta de 4–6 luni.
 
Alăptarea cu lapte integral şi smântânit este o metodă mai economică, întrucât cantitatea de lapte integral se reduce la jumătate, respectiv 200-250 1 lapte integral şi 300-400 1 lapte smântânit, înţărcarea făcându-se la vârsta de 3 luni (tabelul 38).
 

 
La ora actuală se cunosc scheme de alăptare care folosesc circa 100 l lapte integral şi până la 400 1 lapte smântânit, înţărcarea făcându-se tot la vârsta de 3 luni, însă în alimentaţia suplimentară a viţelului se foloseşte un nutreţ combinat cu o valoare energo- proteică ridicată.
 
Substituirea parţială a laptelui integral începe din săptămâna a 3-a sau a 4-a de alăptare, cantitatea de lapte smântânit crescând treptat până înlocuieşte total laptele integral (dupâ vârsta de 6-8 săptămâni). La administrarea laptelui smântânit se are în vedere conţinutul mai redus în energie al acestuia şi necesitatea folosirii unor nutreţuri energetice în raţii.
 

 
Alăptarea cu substituenţi (înlocuitori) de lapte este o metodă de alimentaţie practică şi economică larg răspândită in ţările cu zootehnie avansată (tabelul 39).
 

 
Reconstituirea substituenţilor de lapte se face în apă caldă la 40-450C; raportul substituent: apă este variabil în funcţie de vârstă şi sporul de geutate urmărit. Un raport 1:9 (cum erau recomandările pentru inlavit) asigură 300-320 kcal/l substituent reconstituit, ceea ce înseamnă o valoare energetică mult mai mică decât laptele matern care are circa 740 kcal/kg. Rezultă că în primele săptămâni de viaţă când capacitatea cheagului este foarte redusă este necesar un raport substituent: apă de circa 2:8 (200 g substituent pulbere + 800 g apă) care să asigure un spor de circa 600 g/zi.
 
Varianta:
  • a - 130 g substituent praf + 870 g apă
  • b1 - 220 g substituent praf + 780 g apă
  • b2 -750 g lapte integral + 125 g substituent praf + 125 g apă
Înţărcarea viţeilor se face la vârsta de 50-60 de zile.
 
Citiți și: CÂND SE ÎNȚARCĂ VIȚEII. Hrănirea cu nutrețuri vegetale, adăparea
 
Bibliografie: Alimentația animalelor. Aurel Şara, Mihai Benţea.
loading ...