CÂND SE ÎNȚARCĂ VIȚEII. Hrănirea cu nutrețuri vegetale, adăparea

21 mar 2023
Vârsta de înţărcare diferă în funcţie de condiţiile asigurate în perioada de alăptare, de destinaţia produşilor şi de tehnologia de exploatare. Corespunzător acestor principii şi a practicii actuale, înţărcarea viţeilor se poate face timpuriu, normal sau tardiv.

Înţărcarea timpurie (foarte precoce)

Se realizează la vârsta de 28-60 zile, în general numai în unităţile care dispun de condiţii foarte bune de hrănire şi îngrijire; în ţara noastră metoda se practică îndeosebi în unităţile de îngrăşare intensivă şi foarte rar în cele de creştere a tineretului de reproducţie.

Înţărcarea normală (precoce)

Reprezintă, în prezent, procedeul curent aplicat în creşterea viţeilor din rasele de lapte şi mixte destinaţi pentru prăsilă. Această înţărcare se face la vârsta de 80-100 zile (cel mai frecvent la 90 zile).

Înţărcarea tardivă

Este o metodă folosită preponderent în creşterea viţeilor din rasele de carne şi se face la vârsta viţeilor de 5-7 luni. În mod sporadic se mai aplică şi la viţeii de mare valoare din rasele de lapte sau mixte, destinaţi pentru reproducţie.
 

HRĂNIREA VIŢEILOR CU NUTREŢURI VEGETALE

Hrănirea viţeilor cu nutreţuri concentrate. Acest sortiment reprezintă primul furaj vegetal în hrana viţeilor, deoarece este favorizant pentru dezvoltarea florei ruminale şi pentru că asigură cel mai bine completarea necesarului de substanţe nutritive. În succesiunea diferitelor sortimente de nutreţ concentrat, se recomandă să se înceapă cu făină cernută sau cu fulgi de ovăz şi orz (în primele 2 săptămâni de viaţă) urmat, după 15-18 zile, de tărâţe de grâu, uruială de porumb şi orz, şroturi de soia şi floarea soarelui, iar după 25-30 zile şi uruială de mazăre.

În cazul folosirii metodelor de hrănire intensive, se administrează numai concentrate combinate produse după reţete consacrate. Până la vârsta de 3 luni nutreţurile concentrate se asigură la discreţie, iar în perioada următoare şi până la înţărcare se asigură în funcţie de regimul dietei lichide şi calitatea celorlalte nutreţuri administrate, fără să depăşească 1,8-2,0 kg.

Hrănirea viţeilor cu nutreţuri fibroase. Hrănirea începe concomitent cu administrarea celor concentrate, asigurând fânuri de cea mai bună calitate, ca fân mărunt de lucernă sau trifoi, floare de fân sau otavă. Consumul iniţial foarte redus de fân (40-70 g/zi) creşte la circa 150-200 g zilnic la sfârşitul primei luni de viaţă şi la 1,0-1,2 kg la finele lunii următoare.

Hrănirea viţeilor cu nutreţuri suculente. Primul nutreţ suculent ce se introduce în hrana viţeilor în sezonul de vară este masa verde, care se poate administra din a 14-16-a zi de viaţă, de preferinţă la iesle, până la vârsta de 6 săptămâni şi sub formă de păşune în continuare. În perioada de iarnă, nutreţurile suculente se administrează (preferabil la 4 săptămâni), sfecla furajeră după vârsta de 2 luni (recomandabil la 3 luni) şi semifânul de foarte bună calitate după vârsta de 3 luni. Nutreţul însilozat valoros (aciditate totală sub 2,5%) se poate utiliza începând cu sfârşitul lunii a 4-a (de preferinţă după vârsta de 6 luni).

Asigurarea nutreţurilor minerale şi a vitaminelor. Când în hrănire se folosesc numai nutreţuri obişnuite produse în unitate, este necesar ca de la vârsta de 30-40 zile să se asigure un amestec mineral zilnic de 15-17 g (10 g Ca, 6 g P, 1 g microelemente) şi circa 8 g sare, cantitate care până la 6 luni se dublează. De asemenea, este necesar să se asigure 150-500 U.I. vitamina A şi 25-50 U.I. vitamina D pe fiecare kg masă corporală, sau 15-20 g untură de peşte/100 kg masă corporală, care se administrează o dată cu laptele smântânit.

Adăparea viţeilor este obligatorie încă din prima săptămână de viaţă. În primele două săptămâni apa se asigură de 2-3 ori pe zi, după o prealabilă fierbere şi răcire la 37-38 oC, iar după această vârstă se asigură la discreţie prin adăpători automate.

Bibliografie: Tehnologia creșterii bovinelor. Gâlcă Ioan. Maciuc Vasile
loading ...