CREȘTEREA PUILOR DE CARNE ÎN SISTEM INTENSIV

09 jan 2024
Tehnologia creşterii puilor de carne pe aşternut permanent este preponderentă şi se desfăşoară, în principal, în fermele de producţie ale complexelor avicole integrate. Complexele sunt organizate pe formaţiuni de hale, în vederea aplicarii principiului popularii şi depopularii totale.
 
Adăposturile sunt reprenzetate prin hale fără ferestre, având dimensiuni variate cu suprafaţa utilă de 1000 m². În general, se amplasează în formaţiuni de două rânduri, cu distanţa de 50 m între rânduri şi 7 m între adăposturi. Fluxul tehnologic se desfaşoară pe perioade de câte 35-40-45 zile, ritmicitatea fiind asigurată de periodicitatea lunară a populării şi depopulării halelor pentru tineret şi a halelor pentru adulte  din fermele de reproducţie. Prin respectarea vidului sanitar se reuşeşte ruperea ciclului evolutiv al germenilor patogeni şi repopularea în spaţii practice neinfectate de efective din seria anterioară.
 
După istalarea aşternutului se formează ţarcurile, în care se aşează tăviţele de furaje şi adăpătorile manuale. Cu 24 ore înaite de populare se verifică fucţionalitatea instalaţiilor, se încălzeşte adăpostul, se asigură furajul şi apa.
 
Puii de o zi vor fi transportaţi de la staţia de incubaţie imediat după terminarea ecloziunii, uscării pufului şi sortării în cutii speciale din carton sau din material plastic.
 
Transportul se face cu mijloace speciale, după o verificare prealabilă a condiţiilor de microclimat (temperatua).
 
Demarajul puilor pentru carne se face în spaţii reduse, echipate cu eleveuze şi utilaj pentru hrănire şi adăpare. Ţarcul, confecţionat din PFL, trebuie să aibă o formă circulară şi se montează la o distanţă cuprinsă între 0.6-1,0m de la marginea eleveuzei. O hală este populată cu circa 14000 pui, revenind o densitate de 12-13 pui/m² .
 
La introducerea puilor, temperatura sub eleveuze, va trebui să ajungă la 34-35°C, iar în mediul ambiant la 25-26°C. Apa va fi pusă cu 2-3 ore înaintea sosirii puilor. Furajul se administrează o dată cu introducerea puilor, pentru a fi proaspăt. Regimul de lumină este de 23 ore pe întreaga perioadă de creştere.
 
În primele 3 zile se aplică tratamentul antistres. Vaccinarea antipseudopestoasă se derulează pe perioadele 8-10, 23-24 şi 48-50 zile, cu vaccin La Sota (apă, aerosoli, conjunctival). Ultima vaccinare trebuie aplicată cu 7 zile înainte de livrare. La fiecare vaccinare se intervine antistresant cu Stresol 10 g +2ml colină la 10 litri apă.
 

Creşterea şi finisarea puilor de carne

Utilajul din hală trebuie calculat în aşa fel, încât să se asigure un hrănitor tranconic la 40-50 pui şi o adăpătoare circulară la 100 pui. Înălţimea utilajului se va menţine, în functie de dezvoltatea puilor, la nivelul spatelui acestora, în asa fel încat puii să poată circula pe sub utilaje fără să sufere traumtatisme şi să-şi deprecieze carcasa, precum şi pentru a se preîntâmpina risipa de furaje. Distanţa dintre utilaje trebuie reglată la 50 cm, pentru ca puii să nu se jeneze reciproc, iar frontul de furajare şi adăpare să fie folosit în totalitate. Realizarea performanţelor prevăzute în creşterea puilor pentru carne sunt condiţionate, pe lângă furaje, adăpare, stare de sănătate şi microclimatul din hale.
 
Umiditatea trebuie să fie mai scăzută în prima peroadă de viaţă şi mai mare în a două perioada de creştere.Trebuie evitate atat umidităţi prea mari, cat şi umidităţi prea scăzute.
 
Curenţii de aer. La temperaturile situate în zona confortului termic, curenţii de aer nu influenţează negativ sănătatea puilor.
 
Factorii chimici ai microclimatului. Concentraţia amoniacului nu trebuie să depăşească 0,02%. Hidrogenul sulfurat este admis în concentraţie de 0,01%, iar bioxidul de carbon în concentraţie de 0,5-0,6%.
 
Despre alimentația puilor citiți AICI
loading ...