CUM ÎNGRIJIM VACILE ÎNAINTE DE FĂTARE? Furaje și alte sfaturi utile

30 nov 2023
Adăpostirea. Vacile bune de lapte, aflate în repaus mamar se pot întreţine în următoarele variante: în adăpost obişnuit pe stand sau la un capăt de adăpost; în adăpost obişnuit, cu excepţia ultimelor 10-15 zile înainte de fătare, când se transferă în maternitate; în adăposturi (compartimente) speciale de vaci în repaus mamar, iar cu 10-15 zile înainte de fătare se transferă în maternitate.
 
Îngrijirea corporală. Se realizează printr-un pansaj zilnic riguros. În această fază nu se curăţă ongloanele, iar în perioada de maternitate se face o igienă corporală specifică.
 
Regimul de mişcare. Vara, regimul de mişcare cel mai bun se asigură prin păşunat, iar iarna mişcarea în padoc şi dirijată. Vacile trebuie să parcurgă zilnic, pe vreme favorabilă, 2-3 km.
 

Alimentația vacilor înainte de fătare

În ferma de vaci, trebuie să se ţină seama că în timpul repausului mamar apetitul vacilor este minim şi că în ultimele două luni de gestaţie, care corespunde repausului mamar, creşterea fetusului este maximă. O hrănire abundentă a vacilor în această perioadă poate contribui la creşterea exagerată a fetusului, urmată de distocii la fătare de proteine, săruri minerale şi vitamine. Acoperirea cerinţelor de proteine şi de minerale, în special de calciu şi fosfor, sunt strict necesare fetusului pentru creşterea ţesuturilor şi mineralizarea oaselor.În caz de carenţă, o parte din calciu şi fosfor sunt antrenate din oasele vacii către fetus, cu consecinţe negative asupra mineralizării oaselor, dar şi asupra producţiei de lapte la lactaţia următoare. Carenţele vitaminice şi minerale din raţia vacilor în gestație avansată au influenţă şi asupra proprietăţilor nutritive şi imunologice ale colostrului.
 
Volumul raţiei nu trebuie să depăşească 1,5-1,7 kg substanţă uscată la 100 kg greutate vie, aceasta fiind perioada cu apetitul cel mai scăzut. Principalul component al raţiei în perioada de iarnă trebuie să fie fânul de bună calitate, format din graminee şi leguminoase.
 
Nutreţul murat de bună calitate (în special semifânul) poate fi utilizat fără restricţie, dar dacă are o aciditate ridicată trebuie exclus încă de la început din raţie. În timpul verii hrana vacilor gestante trebuie să se bazeze pe nutreţ verde care, în cantitate de 40-60 kg zilnic, poate acoperi în întregime cerinţele de substanţe nutritive, cu condiţia să aibă o compoziţie floristică adecvată.
 
Nutreţurile concentrate se administrează în această perioadă în cantităţi mici sau deloc, în funcţie de starea de întreţinere a vacii, de calitatea nutreţurilor de volum care formează baza raţiei şi de producţia de lapte planificată. Prezenţa nutreţurilor concentrate în raţie, este strict necesară în ultima lună de gestaţie şi în special în ultimele 2-3 săptămâni. Aceasta fiindcă apetitul vacilor, respectiv capacitatea de ingerare, ating nivelul minim, ceea ce impune creşterea concentraţiei energetice a raţiei.
 
În principiu, cu 2-3 săptămâni înainte de fătare se începe administrarea zilnică a 2 kg de nutreţ combinat, raţia mărindu-se cu 0,5 kg la 1-3 zile, în aşa fel încât în momentul fătării să se ajungă la un nivel de concentrate care să poată menţine producţia de lapte planificată. Apa de băut trebuie să îndeplinească toate condiţiile de calitate, respectiv să fie curată, lipsită de germeni patogeni, cu temperatura de minim 11-12 oC. În lipsa adăpătorilor automate, adăparea vacilor se va face de cel puţin 3 ori pe zi.
 
Bibliografie: TEHNOLOGIA CREŞTERII BOVINELOR. Ioan Gâlcă. Vasile Maciuc
 
loading ...