ALIMENTAŢIA MIEILOR ÎNŢǍRCAŢI ŞI A TINERETULUI DE REPRODUCŢIE

05 feb 2024
Mieii înţărcaţi sunt grupaţi în turme separate, pe sexe de câte 500-700 capete cărora li se rezervă cele mai bune păşuni. În perioada de păşunat pentru tineretul ovin de reproducţie (3-8 luni), hrana de bază o constituie masa verde păşunată pe păşuni naturale sau cultivate (2-4 kg/zi).
 
Pentru a asigura o bună creştere şi dezvoltare a tineretului ovin de reproducţie, în funcţie de calitatea păşunii, în hrană se pot introduce şi suplimente de nutreţuri concentrate.
 
Când păşunea este mai slabă, hrana se suplimentează cu 150-250 g amestecuri de concentrate formate din uruieli de ovăz, orz, porumb, mazăre, şroturi sau nutreţuri combinate. Spre sfârşitul sezonului de păşunat hrana se completează cu fân de bună calitate.

Citiți și: ALIMENTAŢIA MIEILOR ÎN PERIOADA DE ALĂPTARE. Înțărcarea
 
De la vârsta de 8-10 luni şi până la 14 luni este perioada stabulaţiei din timpul iernii, când tineretul femel este alimentat cu 1-1,5 kg fân de bună calitate, 0,5-1 kg rădăcinoase sau nutreţ însilozat şi 200-300 g nutreţuri concentrate sau combinate.
 
Adaosul mineral va fi format din 5-10 g calciu furajer şi fosfat dicalcic şi 6-10 g sare de bucătărie. Sarea se poate da şi sub formă de bulgări. Raţia se administrează în 4 tainuri, adăparea făcându-se de 1-2 ori pe zi.
 
În perioada de vârstă 14-18 luni, tineretul femel este alimentat pe păşune (5-6 kg/zi), până toamna când intră la reproducţie. Dacă păşunea este bună nu se mai administrează supliment de concentrate. Miorii cu o lună înainte de montă trebuie să primească un supliment de concentrate: 250-300 g/ zi.

Bibliografie: Alimentația animalelor. Aurel Şara, Mihai Benţea.
loading ...