SORGUL, TEHNOLOGIA DE CULTIVARE. Premergători, semănat, întreținere

20 apr 2023

Premergători pentru sorg

Cele mai potrivite premergătoare pentru sorg sunt cerealele de toamnă, deoarece părăsesc devreme terenul, lăsând timp suficient pentru combaterea buruienilor şi pregătirea terenului; bune premergătoare sunt şi cerealele de primăvară, porumbul, alte prăşitoare, care lasă terenul liber de buruieni.

După sorg se pot amplasa doar culturi de primăvară, întrucât el lasă solul secătuit de apă şi de substanţe nutritive, în special de azot.

Lucrarea solului

Arătura trebuie executată la o adâncime de 25-27 cm. După ce sunt colectate premergătoarele care lasă resturi vegetale, terenul se discuieşte la 10-15 cm, apoi se ară. Înainte de semănat, terenul se cultivă la adâncimea de 3-4 cm.

Semănatul

Seminţele se tratează cu fungicide şi insecticide împotriva bolilor şi dăunătorilor. Semănatul se realizează la temperatura solului de 14-15oC, la o adâncime de 10 cm. Adâncimea de încorporare a seminţelor trebuie să reprezinte 3-4 cm. Distanţa dintre rânduri trebuie să constituie 60-70 cm. Distanţa dintre plante se stabileşte în funcţie de scopul culturii şi de caracteristicile soiului. La recoltare,sorgul pentru boabe trebuie să aibă densitatea de 150-200 mii plante/ha, cel pentru siloz –100-120mii plante/ha, 60-80 mii plante /ha pentru mături.

Întreţinerea semănăturilor de sorg

Lucrările de întreţinere sunt asemănătoare celor pentru porumb. Imediat ce se încheie însămânţarea, terenurile se tăvălugesc cu tăvăluguri inelate cu zimţi. Cu scopul de a păstra umezeala în sol şi de a distruge cât mai eficient buruienile, pe terenurile unde sorgul se cultivă fără aplicarea erbicidelor se exclud toate operaţiile. În funcţie de intervalul de timp cuprins între semănat şi răsărirea plantelor, pe lan se efectuează 1 sau 2 grăpări.

La faza de 4-5 frunze, buruienile trebuie stârpite prin grăparea semănăturilor. Această operaţie se efectuează pe diagonală sau de-a curmezişul direcţiei rândurilor, cu grapele medii. Ulterior, intervalele dintre rânduri se lucrează cu cultivatoarele prevăzute cu labe-săgeată şi labe plate unilaterale, la adâncimea de 5-7 cm. Buruienile pot fi combătute eficient şi prin aplicarea următoarelor elemente tehnologice:
  1. Cultivaţia până la apariţia plantulelor, realizată în combinare cu grapele,
  2. Cu 2-3 zile până la apariţia plantelor, când germenii ating lungimea de 3-5 cm, se efectuează grăparea cu grape medii, de-a curmezişul semănăturilor. În acest caz, buruienile apar la 10-12 zile după apariţia plantelor.
Un obiectiv determinat al lucrărilor de îngrijire îl reprezintă şi combaterea insectelor dăunătoare. Combaterea buruienilor se face diferenţiat, în funcţie de felul în care a fost erbicidată. Contra buruienilor anuale dicotiledonate şi a unor buruieni perene, plantele se stropesc la faza de 3-5 frunze.

Sectoarele îmburuienate cu specii dicotiledonate sau cu samuraslă de floarea-soarelui trebuie stropite, la faza de 3-5 frunze, cu un erbicid. După răsărire, preparatele se aplică la temperatura aerului de cel puţin 16°C şi cel mult 25°C.

Atunci când plantele ating înălţimea de 50-60 cm, la faza de 10-12 frunze,se aplică suplimentar îngrăşăminte cu azot, câte 30-40 kg de substanţă activă la ha. La a doua cultivare,se reînnoiesc fisurile, plantele se muşuroiesc şi se formează diguri pentru prevenirea scurgerii apelor.

Recoltarea

Recoltarea se efectuează la umiditatea de 17% a boabelor, dacă acestea urmează a fi depozitate sub formă de boabe, şi la umiditatea de 25-30%, dacă urmează a se utiliza ca pastă pentru însilozare. Sorgul pentru boabe se recoltează la maturitate completă (numai inflorescenţele), cu ajutorul combinei. La hibrizii pentru boabe, tulpinile rămân verzi şi suculente până la maturitatea boabelor, ceea ce face posibilă stocarea şi însilozarea acestora în condiţii bune. Sorgul pentru siloz se recoltează – ca şi porumbul – la faza de lapte-ceară sau de ceară. La această fază, sorgul zaharat conţine în tulpini 16-18% zahăr ce nu cristalizează.
 

Bibliografie: TEHNOLOGII ÎN FITOTEHNIE. Victor Starodub

loading ...