CALENDARUL APICULTORULUI. Lucrări de efectuat la stupină în luna mai

01 mai 2023
În luna mai, de regulă, pe seama albinelor tinere crescute în lunile martie, aprilie și începutul lunii mai, familiile dispun de potențial productiv pentru valorificarea culesurilor.

Spre sfârșitul lunii, în a treia decadă, și în cele două luni următoare, dezvoltarea familiilor de albine se apropie foarte mult de punctul maxim și uneori chiar atinge apogeul. După primul mare cules al anului, cel de salcâm, unele din ele, dacă nu se iau măsuri de prevenire, intră în frigurile roitului.

Principalele munci efectuate de albine în luna mai: creșterea puietului, secreția de ceară și clădirea fagurilor, culesul de nectar și polen, prelucrarea nectarului, depozitarea mierii și păsturii.

În majoritatea zonelor intensitatea creșterii de puiet atinge nivelul maxim. Firește că și matca depune ouă cu viteză accelerată. Mătcile prolifice depun peste 2.000 de ouă în timp de 24 de ore. Capacitatea mătcii de a depune ouă trebuie să fie secondată de capacitatea albinelor de a crește un număr atât de mare de ouă. Matca tânără, de bună calitate poate ajunge la asemenea performanțe, dar o matcă îmbătrânită, cu defecte (aripi sau picioare rupte) nu poate asigura dezvoltarea necesară acestei perioade. De aceea, în familiile cu mătci de acest fel se pot observa botei de salvare sau de schimbare liniștită.

Odată depuse ouăle, albinele tinere (doici) vor trece la creșterea puietului, prin depunerea lângă ouă a unei mici cantități de lăptișor de matcă, amestecată cu miere. Pe zi ce trece, această cantitate va fi din ce în ce mai mare, proporția între elementele care constituie hrana larvei fiind schimbată aproape în fiecare zi. O hrană de bună calitate, cu un aport mare de proteine va fi garanția unei generații de puiet de bună calitate și în final asigură albine rezistente la uzura specifică creșterii puietului și culesurilor de nectar.

Pe lânga hrana necesară, asigurarea temperaturii în cuib ramâne un factor important de care depinde creșterea unor generatii de albine de bună calitate.
 

Lucrări la stupină în luna mai

Locul apicultorului în aceasta lună este în stupină, rolul lui este ca prin tot ceea ce face corect și la timp să asigure desfășurarea nestânjenită a tuturor activităților din stupi.

Începutul lunii mai trebuie să găsească familiile de albine în plină dezvoltare. Lărgirea cuibului este o acțiune care se desfășoara periodic la câteva zile. Dacă inițial lărgirea s-a făcut lateral sau bilateral față de centrul cuibului, de acum se sparge cuibul, la mijloc, cu unul sau doi faguri introduși separat între două rame cu puiet. Acolo unde puterea familiilor permite și în functie de evoluția culesului de nectar și polen se pot introduce rame cu faguri artificiali la clădit, tot prin spargerea cuibului sau lateral de cuib.

Fagurii artificiali utilizați la lărgirea cuibului se recomandă a fi dați la crescut o dată cu înflorirea pomilor fructiferi (de obicei la data înfloririi cireșului). Nu este indicat a se introduce mai multe rame o dată.

Familiile slabe pot fi ajutate cu faguri cu puiet căpăcit, gata de eclozionare, ridicați din familiile foarte puternice sau puternice. Prin aceasta se previne la familiile donatoare intrarea în frigurile roitului. De asemenea familiile slabe se pot unifica.

Este important să utilizăm la nivel optim potențialul natural al albinelor de secreție a cerii - potențial puternic manifestat în această lună - pentru a asigura zestrea de faguri ai stupinei. Înlocuirea anuală a 2/3 sau chiar 1/2 din totalul fagurilor este o manieră de lucru foarte bună prin care se evită perpetuarea unor agenți patogeni. Folosirea ramelor clăditoare pe lângă va aduce un plus de ceară, ajută la combaterea parazitului Varroa prin recoltarea fagurilor din aceste rame, cu puiet de trântor căpăcit

Echiparea cu magazine de recoltă a stupilor verticali, cu magazin sau cu corpuri a stupilor multietajați este o operațiune pregătitoare înainte de cules repetată dacă este nevoie în timpul culesului. La stupii orizontali se adaugă fagurii de strânsură sau, dacă există, magazinul, în toate cazurile fagurii destinați prelucrării nectarului și depozitării mierii vor fi deschiși la culoare pentru a nu altera culoarea produsului.

Pentru stimularea pontei, cât și cladirea ramelor se vor face hrăniri stimulative cu sirop de zahăr în proporție de zahăr:apă -1:1. În nici un caz în sirop nu se va introduce streptomicina sau alte antibiotice. Orice fel de hrăniri a familiilor de albine vor fi sistate cu cel puțin 10 zile înainte de declanșarea culesului.

Dintre stupii raspândiți pe vatră - cu 1-2 zile înainte de declanșarea înfloritului - se alege unul de putere medie și se așează pe cântarul de control. Acesta va indica prin diferențele zilnice de greutate cât nectar aduc albinele în stup.

Lucrări în stup:
  • Intensificarea ventilației cuibului în timpul culesului de salcâm și imediat dupa acest cules;
  • Începerea creșterii primei serii de mătci pentru formarea roiurilor, înlocuirea mătcilor necorespunzătoare din stupină sau vânzare și totodată începerea producerii lăptișorului de matcă, pentru apicultorii interesați de valorificarea acestui produs;
  • Recoltarea fagurilor, extracția, condiționarea și depozitarea mierii. În cazul în care culesul este intens, se vor recolta succesiv doar acei faguri cu miere ce a fost căpăcită pe cel puțin 1/3 din suprafața ramei. Descăpăcirea și centrifugarea fagurilor, strecurarea, spumuirea și depozitarea mierii se vor face în spații (camere) curate având grijă să nu depreciem calitatea produsului
Asigurarea rezervelor de polen prin folosirea colectoarelor de polen.

Nu uitați! În primele două decade ale lunii, obiectivul principal îl constituie întărirea continuă a familiilor de albine și folosirea culesului de la salcâm. În ultima decadă se va da o deosebită atenție menținerii puterii familiilor, prevenirii roirii naturale și preîntâmpinării ieșirii roilor. Farâmițarea excesivă prin roire naturală sau artificială slăbește familiile.

Sursa: Apicultura de al A la Z
loading ...