ALIMENTAȚIA MIEILOR PENTRU ÎNGRĂȘARE ÎN SISTEM INTENSIV

09 mai 2024
Îngrăşarea tineretului ovin poate fi de tip intensiv, semiintensiv şi extensiv. Alimentaţia de tip intensiv constă în utilizarea la discreţie a nutreţurilor combinate (amestecurilor de nutreţuri unice) bine echilibrate în substanţe nutritive, care permit realizarea unor sporuri medii zilnice de circa 200-300 g/zi cu un indice de conversie relativ redus (4,5-6 UNC/kg spor). Îngrăşarea începe imediat după înţărcarea mieilor şi durează circa 110-120 zile; la finele îngrăşării mieii atingând greutăţi de 35–40 kg/cap (chiar mai mari în cazul raselor specializate pentru producţia de carne şi metişii acestora).
 
Alimentaţia mieilor se face diferenţiat corespunzător celor 3 faze de îngrăsare.
 
Faza de acomodare - durează 10-14 zile şi are drept scop obişnuirea mieilor cu nutreţul combinat şi noile condiţii de mediu. La începutul acestei faze, se administrează acelaşi nutreţ ca şi în unitatea de provenienţă, după care se trece treptat la nutreţul combinat (amestecul de nutreţuri unice) specific îngrăşării. În această fază trebuie să se folosească o reţetǎ cu 17-18% PBD, formată din 60% fânuri + 40% concentrate, proporţie care se inversează treptat până la sfârşitul fazei. În cazul mieilor proveniţi de pe păşune este mai indicat ca acomodarea să se facă cu nutreţ verde ofilit care treptat să se înlocuiască cu nutreţul combinat specific fazei următoare. În aceastǎ fazǎ se poate administra şi fânul întreg sau tocat la dimensiuni de peste 3 cm. Suplimentul de concentrate care se administreazǎ trebuie sǎ fie îmbogǎţit cu vitaminele A şi D şi cu adaos de antibiotice pentru a reduce stresul de acomodare.
 
Faza de creştere-îngrăşare – durează 85-90 zile, respectiv până la greutatea de 33-35 kg. În această fază se folosesc diferite amestecuri de nutreţuri unice sau nutreţuri combinate care asigură 15-16% PBD în cazul raselor autohtone şi 16-17% PBD în cazul raselor specializate pentru producţia de carne. În structura amestecurilor de nutreţuri unice se introduc fibroase în proporţie de 20-50% (făină de lucernă, făină de fân natural, uruială de ciocălăi de porumb, grosiere măcinate, etc), diferenţa fiind reprezentată de concentrate (uruieli de cereale, şroturi de soia şi floarea soarelui, uruieli de mazăre, uree, etc), nutreţuri minerale (carbonat de calciu, fosfat mono sau dicalcic, sare) şi premixuri vitamino–minerale.
 
Faza de finisare - durează cca 20 zile şi are drept scop principal îmbunătăţirea însuşirilor organoleptice şi gustative ale cărnii printr-o alimentaţie adecvată. În această fază cantitatea de proteină se reduce ajungând la 11,0-12,0 % PBD, iar conţinutul în glucide uşor digestibile se măreşte, determinând astfel o bună marmorare a cărnii. Sporul mediu zilnic care se realizează în acesta fază este inferior fazelor anterioare, iar consumul specific este mai mare datorită depunerilor masive de grăsime în carcasă, motiv pentru care această fază trebuie să fie cât mai scurtă şi alimentaţia să se bazeze pe cantităţi mari de concentrate energetice.
 
Bibliografie: ALIMENTAŢIA ANIMALELOR. Mihai Benţea, Aurel Şara
loading ...