ALIMENTAŢIA OILOR ÎN LACTAŢIE. Rații, nutrețuri, concentrate

26 jan 2024

Alimentaţia în prima parte a lactaţiei are o durată de 60 de zile

În această perioadă oile din rasele autohtone produc în medie pe zi 0,8-1,2 kg lapte, cantitate suficientă pentru hrănirea corespunzătoare a mielului. În primele 2-3 zile după fătare oile primesc în raţie numai fân şi apoi în decurs de 5-6 zile se introduc treptat suculentele şi concentratele până la nivelul raţiei stabilite.
 
La începutul lactaţiei se recomandă majorarea nutreţurilor suculente (nutreţ murat, sfeclă) la 3-4 kg pe zi. În această perioadă este necesar să se introducă în raţie nutreţurile concentrate din care trebuie să facă parte şi concentratele proteice (şroturi, boabe de leguminoase). În primele 2 luni de lactaţie, raţia poate fi formată din:
  • l,5–2 kg fân,
  • până la 2-4 kg suculente şi
  • 300-400 g amestecuri de concentrate. Hrănirea se face pe grupe de oi cu miei de vârste apropiate. Raţia se administrează în 3 tainuri.

Citiți și: ALIMENTAȚIA ȘI TRATAMENTE LA OVINE ÎN PERIOADA DE STABULAȚIE

Specialiștii recomandǎ urmǎtoarele norme de hranǎ pentru ovine adulte în alimentaţia cǎrora se administreazǎ nutreţuri combinate:
 

 
În cazul fătărilor târzii sau a fătărilor de vară, oile cu miei se scot pe păşunile cele mai bune. În funcţie de calitatea păşunii oile vor primi suplimente de 300-500 g concentrate, iar când păşunea este de slabă calitate şi insuficientă, suplimentul va fi format din 0,5 kg fân şi 0,5-0,6 kg concentrate.
 

Alimentaţia în a doua parte a lactaţiei durează de la înţărcarea mieilor până la pregătirea pentru montă

În această perioadă producţia de lapte scade treptat, până când oile se înţarcă. Această perioadă începe la sfârşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie când oile se întreţin încă 10-20 zile în stabulaţie. Începând cu data de 10-15 aprilie în zona de câmpie şi podiş şi 5-10 mai în zona de deal, oile se scot la păşune.
 
Citiți și: ALIMENTAŢIA OILOR ÎN GESTAŢIE. Conținutul rației, sfaturi utile

Trecerea la noul regim de alimentaţie cu nutreţ verde, impune o perioadă de tranziţie de 10-12 zile. Odată cu ieşirea oilor la păşune, se reduc treptat nutreţurile concentrate şi suculentele şi se continuă cu administrarea fibroaselor dimineaţa, înainte de ieşirea la păşune şi seara, după întoarcerea de la păşune. Cantitatea de concentrate din raţie se stabileşte în funcţie de calitatea păşunii. În timpul verii păşunea bună asigură în întregime necesarul de hrană; consumul zilnic fiind de 7-9 kg nutreţ verde.

Bibliografie: Alimentația animalelor. Aurel Şara, Mihai Benţea.
loading ...