RASELE DE BOVINE RECOMANDATE PENTRU AMELIORAREA VACILOR DE LAPTE

06 dec 2023
Fiecare rasă, în funcţie de specific, îşi are particularităţile sale de exterior şi productivitate. În Republica Moldova, prin Hotărârea Guvernului nr. 6 din 03 martie 2014 pentru creştere şi exploatare sunt omologate în total 13 rase de taurine, inclusiv:
  • 8 rase pentru producţia de lapte: Bălţată cu negru, Tipul moldovenesc al rasei Bălţată cunegru, Holstein, Roşie estonă, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Angler;
  • 5 rase specializate pentru producţia de carne: Hereford, Charolaise, Limousine, Piemontez și Aberdeen-Angus;
  • 1 rasă mixtă: Simmental.
 

Rasele de bovine pentru producţia de lapte

Cu referire la specificul general al raselor de lapte, trebuie reţinut că vacile de lapte, mai cu seamă cele înalt productive, sunt foarte sensibile la acţiunea unui șir de factori, care sunt divizaţi în două grupuri mari: factorii genetici-fiziologici și factorii de mediu.
 
Factorii genetici şi fiziologici se referă, în primul rând, la rasa exploatată
În funcţie de rasă, limitele potenţialului producţiei de lapte la taurine sunt foarte largi, cuprinse între 1500 şi 10000 kg lapte pe lactaţie. Rasa influenţează semnificativ nivelul producţiei de lapte dar şi calitatea laptelui. Sunt rase cu producţii mici de lapte (1000–3000 kg), mijlocii (3000–6000 kg) şi mari (6500–13000 kg).
 
Rasa influenţează şi indicii calitativi ai laptelui, mai cu seamă conţinutul de grăsime, care poate fi scăzut – 2,8–3,4%, mediu – 3,5–4,0%, înalt – 4,0–5,0% şi foarte înalt 5,0–6,5%. Vârsta (lactaţia) este un alt factor, de regulă, producţia de lapte creşte de la lactaţia I până la a V-VI lactaţie, după care scade treptat. La rasele precoce și înalt productive (Holstein etc.), cel mai înalt nivel al producţiei de lapte se atinge deja la a II-III lactaţie.
 
Rasele recomandate pentru ameliorarea raselor de vaci de lapte sunt:
 
Rasa Roşie de stepă a fost creată în baza încrucişării bovinelor sure ucrainene cu bovinele de tulpină roşie importate din Europa de vest. Rasa se caracterizează printr-o bună producţie de lapte şi carne în carcasă. Producţia de bază este laptele, având valori cantitative între 3000–5000 kg pe lactaţie. Rasa este răspândită pretutindeni în raioanele din sudul şi centrul republicii, dar se regăsește, în număr mai redus, și în zona de Nord. Greutatea corporală a vacilor este 450–500 kg, a taurilor 800–900 kg. Sporul mediu zilnic de creștere constituie 800–900 g, consumul specific de nutreţ este de 6–7 U.N. Masa corporală medie a viţeilor la naştere este de 28–35 kg, iar la vârsta de 15–16 luni poate atinge 400–450 kg, randamentul la sacrificare a tineretului îngrășat constituie 54–57%.
 
Rasa Roşie estonă a fost creată în Estonia din încrucișarea taurinelor de rasa Angler şi rasa Roşie daneză. Culoarea robei este roşie (de la nuanţe deschise până la roşu închis. Masa corporală la vaci adulte este de 500–550 kg, la tauri reproducători 800–1000 kg. Producţia de lapte este de 3500–5000 kg cu 3,8–4,5 % grăsime. Viţeii la naştere au masa corporală de 34–38 kg, la vârsta de 6 luni 160–180 kg, sporul mediu zilnic al tineretului la îngrăşare atinge 800–1000 g/zi, cu consumul specific de nutreţ de 6–7 U.N., iar randamentul la sacrificare – 55–58%.
 
Rasa Jersey – formată în Marea Britanie (insula Jersey) și renumită prin faptul că produce lapte cu un conţinut foarte ridicat de grăsime, fapt care i-a imprimat și o denumire pe potrivă „rasa de unt”. Se consideră o rasă cu habitus mic, greutatea corporală a vacilor este de 400–450 kg și talia la vaci adulte de 122–125 cm. Culoarea robei este brună-gălbuie cu diferite nuanţe. Producţia de lapte este de 4000–4500 kg cu conţinutul de grăsime între 5,5–7,5%. Randamentul la sacrificare este relativ mic – 45–48%. Rasa este utilizată pentru diferite tipuri de încrucișări, mai cu seamă de infuzie, cu scopul majorării procentului de grăsime în lapte la metiși.
 
Rasa Bălţată cu negru tip moldovenesc – creată prin încrucişarea de absorbţie a vacilor din rasa Roşie de stepă şi Simmental cu taurii din rasa Bălţată cu negru şi Holstein. Potenţialul producţiei de lapte a tipului este peste 7000 kg de lapte/lactaţie. Producţia medie de lapte a vacilor adulte constituie 5000–6000 kg/lactaţie, cu grăsimea de 3,6–3,8%. Viţeii la naştere au masa corporală de 35–39 kg, la vârsta de 15–16 luni – 450–480 kg, masa corporală medie a vacilor este de 500–650 kg, a taurilor reproducători – 900–1200 kg. Sporul mediu zilnic constituie 880–1000 g, randamentul la sacrificare atinge 54–58% iar consumul specific 6–7 U.N.
 
Rasa Holstein a fost creată în SUA, prin selecţie riguroasă şi intensivă în direcţia majorării producţiei de lapte a vacilor olandeze. Rasa este recunoscută ca cea mai bună rasa de lapte și are o largă răspândire pe întregul glob. Producţia medie de lapte la rasa Holstein variază de la o ţară la alta și constituie 6000–10000 kg lapte și mai mult, cu conţinutul de grăsime 3,6–3,8%. Masa corporală a vacilor atinge 650–750 kg, a taurilor reproducători de 900–1200 kg, randamentul la sacrificare este de circa 56–58 %. Sporul mediu zilnic este de 850–950 g, iar consumul specific de nutreţ 6–7 U.N. Masa corporală medie a viţeilor la naştere constituie 40–45 kg, iar la vârsta de 15–16 luni se ating valori de 450–500 kg.
 
Bibliografie: BUNELE PRACTICI DE ADAPTARE A SECTORULUI ZOOTEHNIC LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
loading ...