PREVEDERILE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ZOOTEHNIEI, ARMONIZATE CU CELE ALE UNIUNII EUROPENE

27 apr 2022
Proiectul Legii zootehniei, în vederea dezvoltării durabile a sectorului zootehnic și armonizării legislației naționale cu legislația UE, a fost aprobat astăzi de Guvern. Documentul urmărește sporirea calității și competitivității produselor de origine animală și promovarea acestora pe piața internă și externă, susținerea deținătorilor de animale în implementarea tehnologiilor avansate și a proiectelor inovaționale în domeniul zootehniei, creșterea productivității animalelor, crearea de noi rase, tipuri și linii de animale cu un potențial productiv înalt.

De asemenea, prevederile proiectului de lege vor contribui la majorarea numărului de unități de producere autorizate, diminuarea costurilor de producere a materiei prime, creșterea volumului de producție, dar și scăderea prețurilor pentru produsele de origine animală livrate către procesatori sau consumatorii finali.

Proiectul stabilește și normele privind crearea condițiilor necesare pentru înființarea fermelor zootehnice care vor realiza și gestiona registre genealogice, unde vor fi înscrise animalele de rasă pură şi hibrizi. În context, proiectul impune condiții noi pentru comerțul animalelor de rasă pură şi a materialului germinativ provenit de la acestea, care trebuie să fie însoțite de un certificat zootehnic.

Implementarea și verificarea respectării prevederilor legii va fi executată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
loading ...