CUM ALEGEM HIBRIZII DE FLOAREA SOARELUI. Densitatea, norma, adâncimea și distanța de semănat

15 mar 2023
Calitatea semințelor de floarea soarelui pentru semănat

Semințele de floarea soarelui folosite la semănat trebuie să aparțină unui hibrid recomandat pentru zona de cultură şi să fie certificate. Pentru a îndeplini cerințele de calitate pentru semănat, sămânța de flaorea-soarelui trebuie să aibă puritatea fizică de peste 98% şi germinația de peste 85%.

Cum alegem hibrizii de floarea-soarelui

Fermierii din țara noastră au la dispoziție numeroși hibrizi de floarea-soarelui, atât convenționali, cât și specifici anumitor sisteme de producție. Anual, companiile producătoare de semințe își actualizează ofertele cu noi tipuri se hibrizi adaptați condițiilor climaterice din diferite zone.

Hibridul se alege în funcție de sol, zonă și obiectivele fermierului:
 • Toleranță bună la mana florii-soarelui
 • Toleranță foarte bună la boli
 • Conținut ridicat de ulei
 • Foarte rezistent la condiții de secetă și stres
 • Potențial de producție foarte mare
CÂND SE SEAMĂNĂ FLOAREA SOARELUI

Semănatul florii-soarelui se poate începe atunci când la adâncimea de semănat şi la ora 7oo dimineața se realizează temperatura de 7oC, iar vremea este în curs de încălzire.

Calendaristic, epoca optimă de semănat a florii-soarelui se încadrează între 25 martie şi 15 aprilie. În zonele mai răcoroase, semănatul se întârzie cu 7-10 zile. În primăverile mai secetoase, semănatul trebuie efectuat la începutul epocii optime, în timp ce în primăverile mai umede şi reci semănatul se poate face mai târziu în cadrul epocii optime.

Semănatul prea timpuriu nu este indicat deoarece duce la prelungirea duratei perioadei semănat-răsărire, care poate atinge chiar 20 de zile, perioadă în care terenul se poate îmburuiena, iar semințele de floarea-soarelui mucegăiesc în sol, lucru favorizat de conținutul ridicat de ulei şi cojile mai subțiri ale acestora. În final se realizează un răsărit neuniform şi cu o densitate mică, iar plantele răsărite au o sensibilitate ridicată la boli, ca urmare a debilitării acestora din cauza duratei mari a perioadei de răsărire şi a parcurgerii în ritm lent a primelor faze de vegetație.

Întârzierea semănatului față de epoca optimă are ca efect creşterea procentului de coji, creşterea conținutului de proteine şi reducerea conținutului de ulei în semințe. Sunt însă şi ani în care producția de semințe este ridicată şi la epocile târzii de semănat, atunci când în sol este umiditate optimă pentru germinarea semințelor şi răsărirea plantelor, iar în perioada de vegetație este asigurat factorul apă pentru o bună vegetație a plantelor.
Semănatul prea devreme prezintă riscuri mai ridicate în zonele cu regim termic deficitar, iar întârzierea semănatului prezintă riscuri mai ridicate în zona de sud a țării, ca urmare a faptului că sămânța se încorporează de regulă în sol uscat, ceea ce întârzie răsărirea şi reduce densitatea plantelor.

Densitatea de semănat la floarea soarelui

În cultură neirigată, densitatea optimă este cuprinsă între 45 şi 55 mii plante recoltabile/ha, iar în cultură irigată, densitatea optimă este cuprinsă între 55 şi 65 mii plante recoltabile/ha. Limita superioară a densității este pentru hibrizii cu talia mai redusă.

Creşterea densității peste limitele menționate duce la scăderea producției ca urmare a micşorări calatidiului, precum şi ca urmare a reducerii numărului de semințe pe calatidiu, scăderii masei a 1000 de boabe (MMB) şi căderii plantelor, consecință a reducerii grosimii tulpinii şi a creşterii taliei plantelor.

Pentru realizarea densității la recoltare este necesară stabilirea unei densități la semănat cu 10% mai mare şi luarea măsurilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor şi efectuarea corectă a lucrărilor mecanice de întreținere (praşilelor).

Norma de semănat la floarea soarelui

Cantitatea de sămânță folosită la hectar variază între 3,5 şi 5 kg/ha, în funcție de densitate şi indicii calitativi ai semințelor. Norma de semănat se calculează după următoarea formulă:
 • P x G x 100
 • D x MMB
 • C =
Unde: C = norma de semănat, în kg/ha;
 • D = densitatea de semănat, în boabe germinabile/hectar;
 • MMB = masa a 1000 boabe, în g;
 • P = puritatea fizică a semințelor, în %;
 • G = germinația semințelor, în %.
Distanţa dintre rânduri la floare soarelui

Distanța între rânduri este de 70 cm. La această distanță lucrările de îngrijire se execută fără pierderi mari de plante şi asigură condiții corespunzătoare pentru valorificarea radiației solare. Atunci când se face irigarea pe brazde, distanța între rânduri este de 80 cm.

Adâncimea de semănat la floarea soarelui

Adâncimea de semănat este cuprinsă între 4 şi 6 cm, în funcție de textură şi umiditatea solului. Semănatul la 4-5 cm se face pe solurile mai grele şi umede, iar semănatul la 5-6 cm se face pe solurile mai uşoare şi mai uscate.

Semănatul la o adâncime mai mică (4 cm) duce la obținerea unei răsăriri rapide şi uniforme a plantelor, dar aceasta necesită o bună pregătire a patului germinativ pentru realizarea unui teren cât mai nivelat şi conservarea apei în sol, ceea ce asigură uniformitatea adâncimii de semănat şi o răsărire rapidă a plantelor.

Bibliografie: Fitotehnie. Viorel Ion
loading ...