4 FACTORI ESENŢIALI CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA ÎN FERMA DE PORCI

18 aug 2023
Într-o industrie a producției cărnii de porc aflată într-o continuă schimbare la nivel mondial, reducerea costului de producție pe unitatea de produs rămâne obiectivul cheie al oricărui fermier. Profitul nu poate fi obținut decât prin controlul unui set de factori și, de aceea, mulți producători consideră prețurile pentru furaje, prețul porcului la sacrificare și problematica bolilor în fermă ca fiind factorii cheie ce afectează eficiența afacerilor în acest sector.
 
Planificarea eficienței productive în ferma de porci
Planificarea performanțelor preconizate necesită o cunoaștere a principalelor variabile fizice și financiare care contribuie la rentabilitatea fermei. Acestea se împart în trei categorii:
  • Volumul și valoarea porcilor produși (vânzări totale)
  • Costurile suportate pentru producerea fiecărui animal (costuri variabile)
  • Costurile existente indiferent de tipul producției (costuri fixe)
Citește și: Porci Mangalița

În final, profitul nu reprezintă altceva decât vânzările totale, mai puțin costurile variabile și costurile fixe.
PROFIT = Venitul din Vânzări – (Costuri variable + Costuri fixe)
 
4 factori esenţiali care influenţează producţia
Calculul capacităților necesare în creșă și finisare depinde, de asemenea, de vârsta de înțărcare și de timpul petrecut de porci în fiecare dintre aceste departamente (timp determinat de greutatea de intrare, greutatea de ieșire și rata de creștere). Este important să recunoaștem existența următoarelor influențe asupra volumului producției:
  1. Inventarul femelelor de reproducție și numărul de femele înțărcate per grupă au o influență mai mare asupra volumului producției decât numărul de porci înțărcați/femelă și/sau numărul de porci înțărcați per cuib.
  2. Numărul de femele inseminate per grupă este mai important decât rata fătării, în privința influenței sale asupra volumului producției.
  3. Deoarece numărul de scroafe înțărcate, numărul de întoarceri în călduri și cel al scroafelor reformate la înțărcare este dificil de previzionat, numărul de scrofițe inseminate pe grupă are o influență mai mare asupra volumului producției decât numărul scroafelor inseminate în aceeași grupă. Ca atare, cheia succesului se bazează pe inseminarea unui număr cât mai previzibil de scrofițe aclimatizate și dezvoltate corespunzător.
  4. Zilele neproductive afectează volumul producției prin influența lor asupra eficienței producției (porci livrați/femelă/an) și, de asemenea, asupra inventarului efectivelor de reproducție.
Citește și: PORCI PIETRAIN

Costurile în ferma de porci
COSTURILE VARIABILE. Odată ce volumul de porci din toate etapele ciclului de producție a fost planificat, este util să se calculeze costurile variabile, pornind de la estimările consumului de furaj, costului acestuia și costurile veterinare, cu forța de muncă, precum și alte costuri asociate efectivului de animale din creșă și finisare. Costurile variabile sunt strâns legate de volumul producției și reprezintă o mare parte din costul producerii unui purcel înțărcat.

Citește și: RASA DE PORC VIETNAMEZ
 
COSTURILE FIXE sunt, în mare parte, cele asociate cu investițiile în facilități și echipamente, dar includ și costurile cu chiria, dobânda bancară la credite și diversele forme de asigurare. În mod normal, costurile fixe vor trebui să fie suportate, indiferent dacă ferma produce sau nu porci la un moment dat. Principiile economice fundamentale nu pot fi ignorate nici în fermele producătoare de carne de porc!
 
Sursa: Revista Ferma
loading ...